Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Olesno

loga czeso.jpeg

Projekt pt.:

„Rozwój kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia w Gminie Olesno”

 

Gmina Olesno realizuje projekt dotyczący przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla mieszkańców Gminy Olesno.

Celem głównym projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych u 267 osób w wieku powyżej 25 roku życia.

Celami szczegółowymi projektu są:

1.Nabycie nowej lub uzupełnienie wcześniej zdobytej wiedzy i umiejętności cyfrowych uczestników projektu,

2. Wzrost ilości transakcji zawieranych poprzez internet przez uczestników projektu, 3. Wzrost ilości osób załatwiających sprawy urzędowe przez Internet i korzystających z bankowości elektronicznej,

4. Wzrost ilości stron internetowych utworzonych przez uczestników projektu.

 

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Oddział Olesno.

                                                                                  

W ramach projektu organizowane są szkolenia oferowane w 7 modułach:

  1. Mój biznes w sieci
  2. Kultura w sieci
  3. Rodzic w Internecie
  4. Działam w mediach społecznościowych
  5. Moje finanse i transakcje w sieci
  6. Rolnik w sieci
  7. Tworzę własna stronę internetową

 

Na realizację projektu Gmina pozyskała dotację w wysokości 149 520 zł.

Projekt zakłada przeszkolenie 267 uczestników w ramach 12 godzinnych kursów. Każdy z uczestników kursu otrzymuje materiały szkoleniowe. Organizator zapewnia poczęstunek w trakcie kursu.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: