UC CAR MEETING 2019

8 czerwca 2019 r. Rynek w Oleśnie zamienił się w amerykańskie miasteczko. Wszystko za sprawą US CAR MEETING 2019, który miał miejsce, już tradycyjnie, w ośrodku wypoczynkowym ANPOL w Starym Oleśnie.


plcz.jpeg

W tym roku po raz pierwszy wzięli udział w zlocie czescy partnerzy naszej gminy - mieszkańcy Otic, z którymi realizujemy nowy projekt pn. "Tradycje, kultura, edukacja - rozwijamy  przyjaźń polsko-czeską". 

Projekt obejmuje działania partnerów z Borek Wielkich, Wysokiej i Wojciechowa oraz Otic, Jezkovic i Zbyslavic. W roku 2019 r. zaplanowano realizację projektu w dziedzinie kultury, edukacji, poznania tradycji, ale również spotkań dotychczas nierealizowanych, wymiany grup wokalnych i muzycznych. Działania projektu dotyczą stowarzyszeń gminnych - jednostek OSP, związków łowieckich, chórów, orkiestr, mieszkańców, samorządowców. Zaplanowano realizację następujących działań:

- organizację Święta św. Floriana w Borkach Wielkich,

- udział w zlocie „US Car Meeting” amerykańskich i zabytkowych samochodów,

- wyjazd rolników z Wysokiej do Czech,

- organizację Hubertusa w Borkach Wielkich

- przyjazd chóru i orkiestry z Jezdkovic do Wysokiej.

Celem projektu jest:

1. Wzrost świadomości mieszkańców czeskich terenów przygranicznych,  na temat dziedzictwa kulturowego i tradycji polskiego pogranicza,

2. Rozwój kontaktów pomiędzy instytucjami, organizacjami i mieszkańcami po obu stronach granicy, poprzez aktywne uczestnictwo we wspólnych imprezach planowanych w ramach projektu, pogłębienie wiedzy na temat kultury obszaru Gminy Olesno.

Spotkania dotyczące ww. grup odbywały się do tej pory głównie po czeskiej stronie granicy. Po raz pierwszy grupy strażaków OSP, przedstawiciele kół łowieckich wezmą udział w obchodach święta św. Floriana i Hubertusa po polskiej stronie granicy, zapoznają się z technikami obrony ratowniczo-gaśniczej oraz gospodarką łowiecką w Polsce. Nowym działaniem dotychczas nierealizowanym będzie udział zlotu amerykańskich i zabytkowych samochodów w Gminie Olesno, skupiająca pasjonatów z Gminy Olesno, Polski i tym razem czeskich partnerów z Otic. Wymierne korzyści przyniosą wspólne warsztaty chóru i orkiestry z Jezdkovic w Wysokiej, które zaowocują współpracą kulturalną w przyszłości.

Całkowita wartość projektu:

68.033,00 zł

57.828,00 zł

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: