Nabór do ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest

OGŁOSZENIE

o naborze wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia, realizowanego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest” – w 2019 roku na terenie Gminy Olesno 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. Gmina Olesno planuje wystąpić o dofinansowanie zadania z zakresu usuwania azbestu pn.”Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest  z terenu gminy Olesno w roku 2019”, w imieniu zainteresowanych mieszkańców i przedsiębiorców, którzy posiadają wyroby zawierające azbest i są ujęci w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Olesno.

Kwota dofinansowania zadania może stanowić do 100% całości kosztów.

Kosztami kwalifikowanymi zadania są koszty demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. Dotacja będzie udzielana  w formie bezgotówkowej tj. poprzez sfinansowanie prac polegających na demontażu, zbieraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych lub elewacyjnych posiadacz nieruchomości ponosi we własnym zakresie.

W związku z powyższym ogłaszamy wstępny nabór wniosków o udzielenie dotacji na unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2019 r.  w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, na formularzu, który można pobrać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie  (pok. 107,  I piętro) z załącznika.

Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa wniosek o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Olesno przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie – pok. 107,  tel. 34 350 91 63.

PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dla przedsiębiorcy.pdf (1,10MB)
PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - w rolnictwie.pdf (286,50KB)
PDFFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż de minimis - dla przedsiębiorcy.pdf (1,05MB)
PDFKlauzula informacyjna.pdf (373,85KB)
PDFOcena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.PDF (82,39KB)
PDFOswiadczenie-przedsiebiorcy o nieotrzymaniu pomocy publicznej de minimis pomocy publicznej de minimis w rolnictwie.pdf (186,09KB)
PDFOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 44.pdf (380,63KB)
PDFWniosek o dofinansowanie.pdf (411,63KB)
 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: