Kolumna wotywna przy ul. Wielkie Przedmieście odnowiona

Ze względu na bardzo zły stan zachowania oraz zgodnie z zaleceniami Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu, a także pod jego nadzorem zostały przeprowadzone prace konserwatorskie kolumny wotywnej, morowej z 2 połowy XVII w. znajdującej się przy ul. Wielkie Przedmieście naprzeciwko budynków Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia oraz Miejskiego Domu Kultury.

Kolumna  została postawiona jako wotum dziękczynno-błagalne z powodu epidemii dżumy w roku 1630 r. kiedy to panowało ,,morowe powietrze”. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca ww. prac dyplomowany konserwator dzieł sztuki Pani mgr Dorota Kowalik-Kociszewska. Całość prac polegała na strukturalnym wzmocnieniu kamienia, wymianie i uzupełnieniu zniszczonych elementów oraz naprawie podstawy wraz z wzmocnieniem fundamentów co ostatecznie poprawiło jej stan techniczny oraz wartość zabytkową. Gmina w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi poniosła wydatki w wysokości 62 500 zł.

Druga kolumna bliźniaczo do niej podobna do czasów II wojny światowej znajdowała się na Małym Przedmieściu jednak w wyniku prowadzonych wykopów została ona rozebrana. Prowadzone prace pozwoliły więc na zachowanie unikatowego, jedynego obecnie tego typu zabytku na skalę europejską.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: