Poznaliśmy nazwiska tegorocznych Zasłużonych dla Ziemi Oleskiej

Za nami Uroczysta Sesja Rady Miejskiej, która każdego roku rozpoczyna trwające cały weekend święto Olesna. 

Na sesję przybyli licznie zaproszni goście wśród nich Wicemarszałek Województwa Opolskiego Roman Kolek, delegacje miast partnerskich, duchowieństwo, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek organizacyjnych gminy i powiatu oraz mieszkańcy.

Głównym punktem sesji było wręczenie medali "Zasłużony dla Ziemi Oleskiej".  W tym roku medale otrzymali - Pan Jerzy Liberka, Pan Krzysztof Zbączyniak, Pan Franciszek Toman, Pani Maria Podgórska.


Jerzy Liberka

Oleśnianin z urodzenia i zamiłowania, który dzieciństwo spędził w pobliskim Łowoszowie. Tam rozpoczął edukację w szkole podstawowej, a następnie kształcił się w Technikum Budowlanym w Opolu w oddziale o specjalności „Drogi i mosty kołowe”. Ukończył studia na Uniwersytecie Opolskim zwieńczone tytułem imagista ekonomii.  Całe zawodowe życie związał z budownictwem drogowym i mostowym  uczestnicząc w projektowaniu, remontach i budowie wielu dróg, mostów i chodników w Gminie  Olesno i poza nią. Jest członkiem Opolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W lipcu tego roku minęło 39 lat nieprzerwanej pracy w drogownictwie i to zarówno w wykonawstwie, nadzorze jak i w administracji drogowej. Ostatnio pracuje w  Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Rejon w Kluczborku. Pełnił ważkie funkcję samorządowe jako wieloletni  radny oraz przewodniczący Rady Powiatu Oleskiego. Jest czynnym strażakiem pełniącym funkcję wiceprezesa Zarządu Gminnego i Członka  Prezydium Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP. Kocha gołębie - jest  Wiceprezesem  Oddziału w Kluczborku i Prezesem  Sekcji Olesno Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych. Jego pasją jest także wędkarstwo toteż został  Wiceprezesem  Zarządu Okręgu w Opolu i Wiceprezesem  Zarządu Koła Olesno Miasto Polskiego Związku Wędkarskiego. Swoje sportowe fascynacje realizuje jako Prezes Zarządu Oleskiego Klubu Sportowego i Członek Zarządu kilku kadencji. Cieszy się udaną rodziną, a szczególnie wnukami. Jest także zapalonym kolekcjonerem i pasjonatem historii lokalnej.

010.jpeg


Krzysztof Zbączyniak

Związany z Lublińcem ojciec harcerstwa tej Ziemi.  Ukończył Akademię Rolniczą w Poznaniu, Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Katowicach oraz  Wyższą Szkołę Wojsk Inżynieryjnych we Wrocławiu. Od 1978r.  zawodowo związany z Kombinatem PGR w Koszęcinie, gdzie był zastępcą dyrektora do spraw technicznych. Od 1990 r. pełnił funkcję kierownika  warsztatów szkolnych w Zespole Szkół Ogólnokształcąco – Technicznych w Lublińcu. Jego prawdziwą życiową pasją jest harcerstwo. Od pierwszego obozu harcerskiego, w którym jako pięciolatek uczestniczył  z rodzicami do dnia dzisiejszego.  Był wieloletnim charyzmatycznym  Komendantem Hufca w Lublińcu. Jednym z twórców Ośrodka Harcerskiego w Kokotku, miejsca, które tętni życiem w środku lasu, miejsca  o prawdziwym harcerskim wymiarze, które wychowało całe zastępy młodych oddanych idei polskiego skautingu. Dzięki jego zaangażowaniu w 2008r. reaktywowana  została działalność harcerska w Oleśnie, czego efektem jest powstanie w 2010 r.  szczepu FENIKS.  Jest Kawalerem  Orderu Uśmiechu, nagrodzonym medalem Komisji Edukacji Narodowej i Krzyżem zasługi dla ZHP.

012.jpeg


Franciszek Toman

Oleśnianin z  urodzenia, ojciec i dziadek  siedmiorga wnucząt.  Z zawodu elektryk, zawodowo najdłużej związany z firmą LAS FORM w Oleśnie, gdzie pracował  aż do emerytury przez trzydzieści lat.  Jest społecznym opiekunem sanktuarium św. Anny, które zostało wpisane na prestiżową listę Pomników Historii.  Od rana do wieczora, na każde zawołanie, na każdy telefon otwiera zabytkowy kościół licznie zdążającym turystom, pielgrzymom i gościom, służąc radą, nierzadko opowiada o historii i kulcie tego miejsca,  dogląda, nadzoruje prace restauracyjne, sprząta, pielęgnuje ten kwiat- naszą oleską różę zaklętą w drewno. Kocha ten  Skarb Ziemi Oleskiej i żyje jego rytmem. W jesieni swojego życia  jest  na ordynansach u Oleskiej Anienki.

015.jpeg


Maria Podgórska

Od zawsze społecznik, który wyznaje zasadę, że lepiej zgrzeszyć nadmiarem dobroci i empatii, niż nadmiarem kalkulacji i nieufności. Absolwentka Liceum Medycznego w Brzegu. W 1995r. obroniła pracę magisterską na Uniwersytecie Jagiellońskim na wydziale socjologii ze specjalnością pracy socjalnej Postawy charytatywne młodzieży na przykładzie grupy oazowej ruchu Światło i Życie”.

Pracowała jako pielęgniarka w  Szpitalu Rejonowym w Oleśnie ( jeszcze w starym szpitalu) oraz  jako Naczelna pielęgniarka  w Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu. Do 2009 r. pełniła funkcję   Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w Oleśnie. Była koordynatorem wielu projektów dla osób niepełnosprawnych współfinansowanych ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego. Od 2009r – jest prezesem Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Oleśnie, który dzięki jej determinacji i zaangażowaniu ciągle się rozwija.     Z bogatej oferty edukacyjno – kulturalno – informacyjnej skorzystało ponad 300 osób. W ofercie Stowarzyszenia jest nauka języków obcych, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia komputerowe, taneczne, wyjazdy do muzeów, filharmonii. Wraz z zespołem redakcyjnym wydawała czasopismo – „Oleska Popołudniówka” – Magazyn nie tylko dla seniorów” . Aktualnie jest koordynatorką projektu „ Jak dobrze mieć sąsiada” finansowanego ze środków Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności poprzez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Nagrodzona Odznaką Honorową Polskiego Związku Rencistów i Inwalidów za szczególne zasługi dla Związku.

017.jpeg

Gratulujemy raz jeszcze!

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: