Rządowy Program „CZYSTE POWIETRZE” – punkt konsultacyjny w Gminie Olesno

Rządowy Program „CZYSTE POWIETRZE” – punkt konsultacyjny w Gminie Olesno

146A6375.jpeg

W Urzędzie Miejskim w Oleśnie uruchomiony zostanie stały punkt konsultacyjny Programu ,,Czyste Powietrze”, w którym urzędnicy pomogą przygotować wniosek o dofinansowanie pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie.

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe (węgiel, biomasa- tzw. kołty ecodesign), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Adresatami Programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Więcej informacji o programie na stronach internetowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.

Zainteresowanych mieszkańców Gminy Olesno zapraszamy od 5 sierpnia 2019 r. do pokoju nr 211 (II piętro), w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oleśnie w godzinach od 9:00 do 13:00. 


Gmina Olesno pozyskała dotację w wysokości 1 300 834,32 zł na realizację projektu ,,Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno”. Całkowita wartość projektu to 3 825 983,30 zł, w tym środki Gminy Olesno stanowią 33 % wartości zadania.  Projekt obejmuje likwidację i wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Olesno na bardziej ekologiczne rodzaje ogrzewania.

W wyniku realizacji zadania szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych wyniesie 1018,94 tony równoważnika CO2, zaś szacowany roczny spadek emisji pyłu zawieszonego PM10 wyniesie 6,61 Mg/rok.

Działania inwestycyjne w nieruchomościach beneficjentów końcowych będą obejmowały likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych głównie paliwem stałym i podłączenie 33 budynków mieszkalnych do sieci gazowej oraz wymianę dotychczasowych źródeł na kotły gazowe (49 budynków) oraz pompy ciepła (32 budynki, w tym 28 przy wsparciu paneli PV).

Aktualnie przygotowywane są dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o dofinansowanie.

Mieszkańcy powinni wstrzymać się z inwestycją do czasu zawarcia umowy o dofinansowanie z Gminą.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: