Ponad milion złotych na ochronę bioróżnorodności dla Gminy Olesno!

Gmina Olesno pozyskała dotację w wysokości 1.274.215,44 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na realizację projektu pn. ,,Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim”. Całkowita wartość projektu wynosi 1.499.077,00 zł. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Nadleśnictwem Olesno oraz Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Opolu.

Zadania Gminy w projekcie dotyczą m.in.

- opracowania Programu Ochrony Przyrody Gminy Olesno, w tym zaplanowano środki na wsparcie realizacji zadań z tego planu wynikających;

- renaturalizację zbiornika wodnego Kucoby (stary basen) - m.in. usunięcie nalotów drzew i krzewów, naprawa mnicha, spiętrzenie wody;

- skanalizowanie ruchu turystycznego i rekreacyjnego wokół zespołu przyrodniczo - krajobrazowego ,,Pradolina i źródliska rzeki Stobrawa" poprzez budowę wiaty wraz z systemem zamontowanych w środku tablic informujących o walorach obszaru oraz obowiązujących tam zakazach.

Partnerzy projektu realizować będą zadania związane z naprawą grobli w rezerwacie przyrody ,,Kamieniec” oraz dotyczące analiz eksperckich w zakresie  oceny potrzeb uzupełnienia sieci rezerwatów przyrody w województwie opolskim, pod kątem ich ekologicznej reprezentatywności.

Planowane są również działania edukacyjne, w tym wydanie przewodnika po opolskich rezerwatach przyrody.

Foto: Staw w Kucobach

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: