Startuje BUDŻET OBYWATELSKI Olesna na 2020 rok.

BO OLESNO - pion-1.jpeg

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Olesna, którzy coraz chętniej angażują się w życie miasta, chciałbym zachęcić Państwa do współdecydowania, o przeznaczeniu kwoty 200 tys. zł ujętej w budżecie Gminy Olesna na 2020 r. jako budżet partycypacyjny, bardziej znany jako BUDŻET OBYWATELSKI. 

Najlepszym przykładem tego, jak dobrze może układać się współpraca na linii Mieszkańcy - samorząd, jest wprowadzony ustawą z 2009 r. - fundusz sołecki, który gwarantuje mieszkańcom sołectw prawo do decydowania o wydatkowaniu części środków z budżetu gminy. 18 Sołectw naszej Gminy korzysta z tego prawa i każdego roku realizuje przedsięwzięcia, których oczekują sami mieszkańcy. Doposażane są jednostki OSP czy też Wiejskie Centra Kultury, budowane place zabaw dla najmłodszych, organizowane spotkania integrujące mieszkańców.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych, całoroczny plan finansowy przyjmowany jest w drodze uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie, jednakże to Wy - Mieszkańcy, dzięki budżetowi obywatelskiemu będziecie mogli zadecydować, jakie inwestycje powinny być w nim uwzględnione. 

Chciałbym, aby dzięki tej możliwości, jeszcze bardziej identyfikowali się Państwo ze swoim miejscem zamieszkania i czuli się tym samym za nie odpowiedzialni. 

Gorąco zachęcam do zapoznania się z informacjami dot. budżetu obywatelskiego, a następnie do udziału w jego tworzeniu w naszej Gminie! 

Sylwester Lewicki

Burmistrz Olesna


NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Kwota ogólna - 200.000 zł

Ważne! Maksymalna kwota jednego projektu to 50.000 zł 


HARMONOGRAM

Do 12 sierpnia 2019 r. Powołanie Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego.

Od 12 sierpnia 2019 r. do 23 sierpnia 2019 r. Kampania Informacyjna.

Od 26 sierpnia 2019 r. do 6 września 2019 r. Zgłaszanie przez mieszkańców zadań do budżetu Olesna.

Od 9 września 2019 r. do 27 września 2019 r. Analiza i zaopiniowanie przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Oleśnie zgłoszonych zadań oraz przekazanie do Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego listy rekomendowanych do realizacji zadań. Ustalenie przez Zespół ds. Budżetu Obywatelskiego ostatecznej listy zadań do głosowania.

Od 30 września 2019 r. do 11 października 2019 r. Głosowanie mieszkańców.

Do 31 października 2019 r. Ogłoszenie wyników przez Burmistrza Olesna. Przekazanie do realizacji wydziałom merytorycznym.


DOKUMENTY

PDFRegulamin Budżetu Obywatelskiego 2020.pdf (243,80KB)

PDFZarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok.pdf (454,97KB)

PDFUchwała Nr XI-82-19 w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok.pdf (2,17MB)

PDFUchwała Nr XII-93-19 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Olesna na 2020 rok (003).pdf (195,34KB)

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.docx (26,24KB)

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: