Nadanie imienia Domowi Harcerza w Oleśnie

Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki i 3 Szczep "Feniks" w Oleśnie serdecznie zapraszają wszystkich Mieszkańców na uroczystość nadania imienia Janiny Kłopockiej Domowi Harcerza w Oleśnie, które odbędzie się w poniedziałek 16 września 2019 r. o godzinie 14:30. 


800px-Janina_Kłopocka.jpeg

Janina Kłopocka – to wielka patriotka, artystka i  społecznica . Pozostawiła po sobie bardzo bogaty dorobek artystyczny: drzeworyty, miedzioryty, ceramikę,  freski, ambitne artystycznie plakaty, okładki i ogromne muralie  - ścienne freski.   Działaczka Związku Polaków w Niemczech, autorka Rodła- znaku graficznego tej organizacji. Znak Rodła to wyczarowany prostotą czystej formy Nowy Polaków Znak ,  ukazujący Wisłę - kolebkę Narodu Polskiego i Kraków - źródło kultury polskiej. Rodło to Polska. Symbol pochodzenia, łączności z Macierzą. Znak miłości, uczuć patriotycznych i narodowych. To także znak polskiego krajobrazu. Rodło stało się - jak pokazała historia - nieśmiertelne i niezniszczalne. W czasie II wojny światowej Janina Kłopocka zaangażowała się także w walkę podziemną (zajmując  się m.in. kolportażem dla organizacji Zryw i Kadry Polski Niepodległej, wchodzących od 1943 r. w skład AK). W trudnych latach powojennych była pracownicą oleskiego starostwa dbała o zabytki tej ziemi, w której spoczywa na wieki. Ziemia Oleska przytuliła spoczywające tu Jej doczesne szczątki. Zgodnie z własną wolą pozostała pozostała na zawsze w Oleśnie. Cześć Jej pamięci.

 

800px-Rodlo.svg.png

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: