Dom Harcerza im. Janiny Kłopockiej autorki znaku Rodła

16 września 2019 r. miało miejsce historyczne wydarzenie dla całej społeczności harcerskiej w Oleśnie - Dom Harcerza, obiekt będący własnością gminy Olesno od 2006 r. otrzymał imię Janiny Kłopockiej, autorki znaku Rodła w Oleśnie.

W uroczystości wzięli udział m.in. harcerze Szczepu Feniks z Olesna, osoby związane z naszym harcerstwem i jego historią, w tym była komedant Hufca Olesno  druhna harcmistrz Anna Wolnicka, Harcerze Hufca Lubliniec  z aktualnym Komendantem Hufca, Mariuszem Maciowem , oraz byłym wieloletnim komendantem Krzysztofem Zbączyniakiem – odznaczony medalem Zasłużony dla Ziemi Oleskiej, delegacje oleskich szkół, w tym klasa mundurowa Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie, przedstawiciele służb mundurowych, jednostek organizacyjnych gminy i powiatu, przedstawiciele rodziny Janiny Kłopockiej, delegacja z Opola na czele prezesem Stowarzyszenia „Rodło” w Opolu oraz prezesem okręgu opolskiego Światowego Żołnierzy AK  z p. Henrykiem Wiernym.

Swoja obecnością zaszczycili nas także Poseł na Sejm RP Antoni Duda, Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Marcin Ociepa, radny Sejmiku Województwa Opolskiego dr Bogdan Tomaszek. Po symbolicznym odsłonięciu tablicy pamiątkowej na Domu Harcerza oraz przekazaniu historycznego sztandaru Szczepowi "Feniks", Burmistrz Olesna wraz z zaproszonymi gośćmi i harcerzami zasiedli w kręgu przy ognisku na placu PSP nr 3, by słuchać opowieści z życia oleskiego harcerstwa...piękna lekcja historii na żywo!

Dziękujemy wszystkim za obecność. Czuwaj!

 


Sylwetka Janiny Kłopockiej

Janina Kłopocka to osoba która w sposób wyjątkowy połączyła wybitną działalność artystyczną z pełną pasji działalnością społeczną . Ta wybitna  artystka – graficzka słuchaczka dwóch znamienitych  uczelni artystycznych w Berlinie i Warszawie pozostawiła po sobie bardzo bogaty dorobek artystyczny. Przynajmniej jedno z jej dzieł ma przymiot nieśmiertelności. Tym dziełem jest oczywiście Rodło symbol Związku Polaków w Niemczech . Symbolika tego genialnego w swojej prostocie, a jednocześnie bogatego  w swojej wymowie znaku została przedstawiona w odczytanym przez harcerzy  dokumencie o nadaniu imienia. 

Janina Kłopocka urodzona w zaborze pruskim, dorastająca w stolicy Republiki Weimarskiej, a później III Rzeszy , wychowywana została w domu rodzinnym  w duchu polskości. Była  członkiem Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”,  w 1923r. rozpoczęła  działalność w Związku Polaków w Niemczech. Jak wiemy ZPwN to organizacja polonijna reprezentująca Polaków, obywateli niemieckich polskiej narodowości i pochodzenia wobec władz niemieckich. Zaangażowana w działalność tej organizacji wykonała wiele prac artystycznych poświęconych polskiej kulturze . Ich tematem często był folklor Śląska oraz legendy polskie. Pozostawiła po sobie także monumentalne dzieło zawierające 16 fresków pt. „Polski Rok Obrzędowy” namalowanych w Domu Polskim w Zakrzewie. Wielokrotnie w jej twórczości  pojawiały się również motywy religijne ,  jest autorką wizerunku Matki Boskiej Radosnej, czyli patronki Związku Polaków w Niemczech. Znamiennym jest fakt, że gdy 6 marca 1938 r. odbywał się słynny I Kongres Polaków w Niemczech w ( tam gdzie ogłoszono słynne „5 Prawd Polaków”  , na ogromnej scenie Teatru  Ludowego  w Berlinie królowały dwa dzieła związane z działalnością naszej artystki – Znak Rodła oraz przydrożna kaplica z wizerunkiem Matki Boskiej Radosnej. 

Wybuch  II wojny światowej zastał Janinę Kłopocką w Warszawie,  gdzie zaangażowała się także w walkę podziemną (zajmując  się m.in. kolportażem dla organizacji Zryw i Kadry Polski Niepodległej, wchodzących od 1943 r. w skład AK). W marcu 1945 przybywa do naszego Olesna, tutaj spotyka swojego brata i jako  pracownica oleskiego starostwa zajęła się ochroną i konserwacją naszych zabytków. Mimo, że w Oleśnie przebywała tylko przez rok to związała się z naszym miastem emocjonalnie, głównie za sprawą mieszkającej tu rodziny.

Lata 1949 – 1953 to najbardziej dramatyczny i gorzki okres w życiu artystki, stała się ofiarą stalinowskiego terroru i 4 lata spędziła w więzieniu . W następnych latach została skazana na zapomnienie, żyła w bardzo skromnych warunkach materialnych wspomagana w miarę możliwości przez rodzinę..  Tak naprawdę  dopiero w latach 70 – tych  doczekała się uznania ze strony państwa polskiego . Zgodnie ze swoją wolą została pochowana na naszym oleskim cmentarzu. Wówczas 37 lat temu Edmund Osmańczyk  żegnał ją w swojej  mowie pogrzebowej między innymi tymi słowami:  „była silną osobowością,  w tej niewielkiego wzrostu szczupłej młodej dziewczynie  był ogromny ładunek zarówno talentu jak i charakteru. Po wielu latach , trudnych i bolesnych doświadczeniach wciąż zadziwiała nas ogromną pogodą ducha , wielką godnością i żelaznym charakterem.

Jednocześnie zwrócił się do harcerzy z apelem  o kultywowanie pamięci o Janinie Kłopockiej i pielęgnowanie wartości, którymi kierowała się w swoim życiu. Nadając dzisiaj Domowi Harcerza jej imię wywiązujemy się w jakimś stopniu z tego zobowiązania. A czynimy to z tym większym przekonaniem, ponieważ uniwersalizm wartości którymi kierowała się w życiu , również w dzisiejszych czasach może być dla nas wszystkich drogowskazem.    

   

 

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: