PSP nr 2 otrzyma mikrobusa do przewozu niepełnosprawnych uczniów

W czwartek, 12 września 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Oleśnie, podpisano umowę pomiędzy Gminą Olesno a Powiatem Oleskim o dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, którego otrzyma Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. księżnej Jadwigi Śląskiej w Oleśnie.
W imieniu Gminy Olesno umowę podpisali burmistrz Sylwester Lewicki i skarbnik Aneta Sitna, Powiat Oleski reprezentowali starosta oleski Roland Fabianek, wicestarosta Stanisław Belka oraz skarbnik powiatu  Roman Neugebauer.

Dofinansowanie pozyskane przez Powiat Oleski ze środków PFRON wyniesie blisko 70 tys. zł. Zakupiony mikrobus będzie przystosowany do przewozu osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dzięki środkom pozyskanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ubiegłych latach dofinansowany został zakup mikrobusów m.in. dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Sowczycach i Warsztatów Terapii Zajęciowej w Uszycach.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: