Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Cieszy nas piłka!

logo czeskie.jpeg

Cieszy nas piłka!

Celem projektu jest rozwój współpracy klubów sportowych, piłkarzy ze wszystkich miejscowości objętych projektem, nabycie wzorców zdrowego stylu życia. Projekt przyczyni się do realizacji wskaźnika Osi priorytetowej 4: Współpraca instytucji i społeczności tj. ,,Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania (partnerzy).

Dzięki realizacji projektu:

- zwiększyła się intensywności współpracy pomiędzy partnerami projektu (w tym współpracy pomiędzy LZS-ami CZ i PL) - dzięki realizacji wszystkich działań zaplanowanych w projekcie,

- udoskonalone zostały umiejętności piłkarskich poprzez udział w turniejach, sparingach, meczach,

-- nastąpiła poprawa stanu zdrowia odbiorców projektu poprzez zmianę nawyków i przyzwyczajeń

niekorzystnych dla stanu zdrowia (czynny udział w działaniach prozdrowotnych).

Wszystkie działania projektowe odbywały się w Borkach Wielkich:

- Turniej Old Bojów,

- Sparing drużyn ligowych,

- Turniej piłki nożnej w Borkach Wielkich.

Na potrzeby  organizacji  turniejów sportowych wykonany został remont szatni dla sportowców w Borkach Wielkich polegający na: poprawie izolacji budynku, dociepleniu, położeniu nowej posadzki (42m2) - izolacja, płytkowaniu, dociepleniu dachu, wymianie drzwi i okien, wymianie oświetlenia. Malowanie ścian wewnątrz budynku i wymiana okien wykonana została w ramach wolontariatu.

 Zakupiono sprzęt niezbędny do rozegrania rozgrywek sportowych.

Grupę docelową stanowili:

- piłkarze: młodzież i dorośli z miejscowości Zbyslavice, Jezdkovice, Otice, Borki Wielkie, Wojciechów, Wysoka,

- sędziowie piłkarscy,

- trenerzy,

- kibice,

- kadra medyczna,

- mieszkańcy Gminy Olesno.

 

Całkowita wartość projektu: 81.823,00 zł

Wartość dofinansowania: 69.549,00 zł

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: