Budżet Obywatelski Olesna 2020 rozstrzygnięty bez głosowania!

Do 6 września br. mieszkańcy Olesna zgłosili 6 zadań do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO OLESNA na 2020 rok, po ocenie formalnej i merytorycznej do następnego etapu tj. głosowania mieszkańców, dopuszczone zostały 4 zdania, 2 nie były zgodne z regulaminem. 

W związku z tym, że łączna kwota przeznaczona na realizację zadań wynosi 200.000 zł, a maksymalna kwota 1 projektu to 50.000 zł, wszystkie 4 zadania zgłoszone przez mieszkańców, BEZ GŁOSOWANIA, będą zrealizowane w 2020 roku! 

 

1. Nagłośnienie miejskiego stadionu lekkoatletycznego przy ul. Wachowskiej 10.

Szacowany koszt: 47.000 zł

Zakup oraz montaż nowoczesnego systemu nagłaśniającego stadion miejski

2. Doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia przy ul. Kilińskiego.

Szacowany koszt: 45.000 zł

Wyposażenie placu zabaw placu zabaw wraz
z dodatkowymi punktami świetlnymi

3. Realizacja przedstawienia teatralnego.

Szacowany koszt: 38.000 zł

Przedstawienie przygotowane zostanie przez teatr maska działający przy zespole szkół nr 2 w oleśnie, a wystawione w miejskim domu kultury w oleśnie.

4. W zdrowym ciele zdrowy duch - wsparcie rozwoju ruchowego i emocjonalno-społecznego dzieci.

Szacowany koszt: 50.000 zł

Zajęcia ruchowe z rehabilitantem oraz zajęcia z psychologiem dla dzieci i ich rodziców. Objętych zajęciami będzie 100 dzieci do 18 roku życia.

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: