Borki Wielkie. Szkolenia z pierwszej pomocy wśród dzieci i młodzieży

Bez tytułu.jpeg

Ochotnicza Straż Pożarna w Borkach Wielkich realizuje projekt: „REAGUJ, POMAGAJ, DZIAŁAJ”. Jego głównym celem jest edukacja i integracja społeczności lokalnej i promowanie wiedzy z zakresu pierwszej pomocy poprzez organizację szkoleń, warsztatów i imprez środowiskowych z praktyczną nauką reagowania w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Jednym z elementów projektu było szkolenie dorosłych mieszkańców sołectwa z zakresu pierwszej pomocy.

Powstały też „domki strażackie – makiety treningowe”. Makiety zaprezentowano już podczas dożynek gminnych w dniu 8 września oraz festynu wiejskiego w dniu 22 września. W trakcie imprez strażacy zorganizowali mini zawody strażackie dla dzieci.

Kolejne szkolenia zorganizowane zostały wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Borkach Wielkich i dzieci z Publicznego Przedszkola w Borkach Wielkich. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 19 września, drugie w dniu 25 września. Dzieci i młodzież szkolna podzieleni zostali na grupy, w których kolejno zapoznawali się z wyposażeniem jednostki OSP Borki Wielkie, przy pomocy fantomu praktycznie szkolili się z resuscytacji krążeniowo-oddechowej, udzielania pierwszej pomocy, ułożenia poszkodowanego w tzw. pozycji bocznej, itp. Do szkoleń użyto także domków strażackich i hydronetek, a każde dziecko prądem wody podanym z hydronetki miało możliwość „gaszenia pożaru”.

Szkolenia miały na celu nabycia umiejętności udzielania pierwszej pomocy, poznania numerów alarmowych, właściwej reakcji w sytuacjach zagrożeń. Była to edukacja poprzez zabawę.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: