Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno

logo_projekty.jpeg

„ Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno”

 

21.08. 2019 r. podpisana została umowa o dofinansowanie projektu „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 3 825 983,30 zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE 3 825 983,30 zł

WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 1 300 834,32 zł

PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA 34,00 %

Projekt obejmuje likwidację i wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w gminie Olesno na bardziej ekologiczne rodzaje ogrzewania, zgodnie z preferencjami mieszkańców oraz hierarchią wynikającą z możliwych do osiągnięcia efektów ekologicznych. Jest to ważne zadanie w kontekście wieloletnich problemów z dotrzymaniem standardów jakości powietrza oraz potencjalnego zagrożenia zdrowia mieszkańców narażonych na oddziaływanie substancji emitowanych przez wysokoemisyjne kotły i piece. Planowane działania mają umożliwić osiągnięcie poziomów stężeń substancji w powietrzu określonych w przepisach krajowych i prawodawstwie UE. Dotyczy to przede wszystkim pyłów drobnych o średnicy poniżej 10 μm, a pośrednio także benzo(a)pirenu, dla których to substancji w świetle Rocznej Oceny Jakości Powietrza za rok 2017 opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu oraz modelowania matematycznego przeprowadzonego na potrzeby opracowania aktualnego Programu Ochrony Powietrza, na terenie gminy Olesno występują przekroczenia wartości dopuszczalnej lub docelowej.

Działania inwestycyjne w nieruchomościach beneficjentów końcowych będą  obejmowały likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła opalanych głównie paliwem stałym i podłączenie 33 budynków mieszkalnych do sieci gazowej oraz wymianę dotychczasowych źródeł na  kotły gazowe (49 budynków) oraz pompy ciepła (32 budynki, w tym 28 przy wsparciu paneli PV). Rodzaj prac objętych dofinansowaniem obejmie: demontaż dotychczasowych źródeł ciepła,  projekt i budowę wewnętrznych odcinków przyłączy gazowych, montaż kotłów gazowych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych, dostosowanie istniejących instalacji c.o. i c.w.u oraz układu  odprowadzania spalin. 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: