O G Ł O S Z E N I E

Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie przedsięwzięcia, realizowanego w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” w 2019 roku na terenie Gminy Olesno

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć, związanych z usuwaniem folii rolniczych siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i workach typu big-bag.

Gmina Olesno planuje wystąpić o dofinansowanie zadania z zakresu: „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” z terenu gminy Olesno w roku 2019, w imieniu zainteresowanych rolników, którzy posiadają w/w odpady rolnicze.

Informujemy, że wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać
w Urzędzie Miejskim w Oleśnie, w pokoju 211a, II piętro w godzinach pracy urzędu w nieprzekraczalnym terminie 17 października 2019 r.

Wnioski oraz załączniki można pobrać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie lub na stronie internetowej www.olesno.pl

Do wypełnienia wniosku będą potrzebne:

1) NIP lub PESEL

2) adres siedziby gospodarstwa rolnego

3) PKD

4) dokumenty potwierdzające otrzymanie pomocy de minimis

5) nr gospodarstwa rolnego

6) waga poszczególnych rodzajów odpadów wyrażona w kilogramach (kg)

 

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji. Wyniesie 100% poniesionych kosztów pod warunkiem, że kwota odbioru i zagospodarowania odpadów za 1 tonę folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag nie przekroczy 500 zł. W przypadku, gdy kwota będzie wyższa różnicę ponosi rolnik.

Odpady będą odbierane z jednego miejsca wyznaczonego przez gminę.

Program realizowany będzie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Olesno przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W przypadku, gdy wniosek Gminy nie zostanie zakwalifikowany do dofinansowania, zadanie nie będzie realizowane.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Oleśnie – pok. 211a, tel. 34 350 91 78

Załączniki:

DOCWniosek o dofinansowanie.doc (69,00KB)
DOCowiadczenie o braku pomocy de minimis.doc (26,50KB)
DOCOświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis.doc (58,00KB)
DOCXKlauzula informacyjna.docx (15,07KB)
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: