Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Zostań Animatorem Kulturalnym

LGD Dolina Stobrawy ogłasza nabór do Szkoły Animatorów Kulturalnych o specjalności animator czasu wolnego, którą organizuje dla mieszkańców  LGD.

Szkolenie dotyczyć będzie technik i metod pracy z czterema grupami wiekowymi: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy w zakresie animacji czasu wolnego. 

Data: 16.11.2019 w godz. 9.00-16.00 i 17.11.2019 w godz. 9.00-16.00

Miejsce: Kluczbork, ul. Moniuszki 4, I piętro

Szkoła Animatorów skierowana jest do mieszkańców wsi i małych miast, w tym: świetlicowych, sołtysów, członków rad sołeckich, liderów grup odnowy wsi, członków zarządów i członków stowarzyszeń wiejskich, osób które chciałyby zaangażować się w aktywne działania kulturalne na wsi. W załączeniu karta zgłoszeniowa, którą należy przesłać najpóźniej  do 12  listopada 2019 roku na adres: biuro@dolinastobrawy.pl

W dwudniowej Szkole Animatorów udział wziąć może maksymalnie 20 osób. Stowarzyszenie dokona wyboru kandydatów na podstawie przesłanych w terminie kart zgłoszeniowych. Kryterium wyboru będzie wykazanie się aktywnym działaniem na rzecz swojej miejscowości i aktywnością we współpracy ze Stowarzyszeniem LGD „Dolina Stobrawy”.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: