Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Dąb Niepodległości i przekazanie Sztandaru Gminie Olesno

8 listopada 2019 r. szczególnie zapisał się na kartach historii naszego miasta. Gmina Olesno otrzymała sztandar, a Burmistrz Olesna wraz z Nadleśniczym Nadleśnictwa Olesno posadzili Dąb Niepodległości.


W samo południe, 8 listopada 2019 r. Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki i Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno Grzegorz Kimla, posadzili dąb papieski - jeden ze stu, które pobłogosławił papież Franciszek z okazji obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pierwszy Dąb Niepodległości został posadzony w ogrodach watykańskich, nasz oleski Dąb Niepodległości będzie rósł na oleskiej promenadzie. 

 

Niespełna godzinę później, spotkaliśmy się w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie, gdzie odbyła się uroczystość nadania sztandaru Gminie Olesno. Uroczystość rozpoczęła się od wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego. 

Zaproszenie na uroczystość przyjęli radni Rady Miejskiej w Oleśnie, a wśród nich radni poprzednich 7 kadencji, począwszy od 1990 roku, Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Cichoń, delegacja z miasta partnerskiego Zalakaros na czele z Burmistrzem Ferencem Novakiem, ksiądz proboszcz Walter Lenart, przedstawiciele służb mundurowych - Komendant Powiatowy Policji w Oleśnie insp. Tomasz Kubicki oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie st. bryg. Jarosław Zalewski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Olesno Grzegorz Kimla, prezesi wszystkich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Olesno, dyrektorzy placówek oświatowych oraz gminnych i powiatowych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy, w tym członkowie Oleskiej Rady Gospodarczej, przedstawiciele organizacji pozarządowych, harcerze 3 Szczepu "Feniks" w Oleśnie, laureaci Róży Olesna oraz wyróżnieni medalem "Zasłużony dla Ziemi Oleskiej" oraz mieszkańcy Olesna. 

W uroczysty, podniosły nastrój wprowadziła nas Pani Renata Sornek, nauczycielka fortepianu w Młodzieżowym Studium Muzyki Rozrywkowej w Oleśnie, która zagrała Etiudę Rewolucyjną Fryderyka Chopina.

_J9A9888.jpeg

Następnie głos zabrał Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki, który powiedział, że społeczne poparcie z jakim spotkała się podjęta w 2018 r. inicjatywa przeszła jego najśmielsze oczekiwania, a ufundowany sztandar uosabia więzi ludzi i jest symbolem najwyższych wartości: tradycji, honoru i godności, który traktuje jako zobowiązanie do rzetelnego wypełniania obowiązków wobec Gminy i jej mieszkańców.  

Uchwałę o nadaniu sztandaru Gminie Olesno Rada Miejska w Oleśnie podjęła w dniu 16 października 2018 r., na pamiątkę Stulecia Odzyskania Niepodległości. Uroczystości 8 listopada 2019 r. przypieczętowały całoroczny cykl wydarzeń, organizowanych w naszym mieście z okazji stulecia niepodległości Polski.

Sztandar Gminy jest symbolem, który integruje naszą wspólnotę. Jak podkreślił Burmistrz na koniec swojego przemówienia "...obyśmy potrafili pod tym sztandarem jednoczyć się we wszystkich sprawach, które wymagają współdziałania i zgody".  

_J9A9880.jpeg

Po przemówieniu Burmistrza Sylwestra Lewickiego, na scenie Miejskiego Domu Kultury wystąpiły uczennice Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej Anna Brodacka oraz Wiktoria Książek, które przy akompaniamencie dr. Korneliusza Wiatra zaśpiewały utwór „Jak na lotni” Andrzeja Zauchy.

Wprowadzeniem do aktu nadania sztandaru, był wygłoszony przez Panią Ewę Cichoń, Dyrektora Oleskiego Muzeum Regionalnego, referat o  najważniejszych wydarzeniach z dziejów Olesna ze szczególnym uwzględnieniem heraldyki i weksylologi samorządu gminnego.

146A0281.jpeg

Po prelekcji Pani Ewy Cichoń, nastąpiła najważniejsza chwila uroczystości, tj. wręczenie sztandaru Gminy Olesno. Ceremonia poprzedzona została odczytaniem przez Przewodniczącego Rady Miejskiej Henryka Kucharczyka uchwały Rady Miejskiej z 16 października 2018 r. w sprawie sztandaru Gminy Olesna, wbiciem przez przedstawicieli fundatorów sztandaru symbolicznych gwoździ honorowych i pamiątkowych oraz poświęceniem standardu przez księdza proboszcza Waltera Lenarta. 

Sztandar od przewodniczącego odebrał reprezentujący Gminę Olesno Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki.

Z rąk Burmistrza Olesna sztandar otrzymał i zaprezentował poczet sztandarowy, w którego skład weszli radni - Irena Hadasik, Klaudiusz Małek i Łukasz Czołkos.

Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, wszyscy uczestniczy wydarzenia dokonali okolicznościowych wpisów w wyłożonej przed trybuną księdze pamiątkowej.

 

Raz jeszcze dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli przyjąć zaproszenie na uroczystości oraz wszystkim fundatorom Sztandaru Gminy Olesno!

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: