Modernizacja budynku zaplecza dla Stadionu Miejskiego w Oleśnie

Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2019

Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku zaplecza dla Stadionu Miejskiego w Oleśnie”.

Całkowita wartość wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego: 2.530.304,00 zł

Wysokość dofinansowania: 1.983.542,00 zł

 

Są to kolejne środki zewnętrze uzyskane na tę inwestycję. Część środków pochodzi z wcześniej uzyskanej już, 5-milionowej dotacji z UE, obejmującej modernizację stadionu i oleskiej promenady.

Modernizacja zaplecza sportowego to jeden z etapów kompleksowej modernizacji Stadionu Miejskiego, przy ul. Wachowskiej w Oleśnie, największej w historii tego obiektu.

Jest to obiekt o szczególnym znaczeniu dla sportu, nie tylko naszej lokalnej społeczności, dzieci, młodzieży, ale również dla całego powiatu i regionu opolskiego. Jako jedyny w powiecie oleskim posiada bieżnię sześciotorową o długości 400 m z nawierzchni tartanowej z odcinkiem prostym o dł. 130 m. Oprócz tego  w ramach inwestycji Stadion Miejski zyskał pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną (64 m x 100 m) o nawierzchni z naturalnej trawy i piłkochwytów, nowe boiska treningowe, rzutnię do rzutu dyskiem, oczepem, rzutnię do pchnięcia kulą, skocznię do skoku wzwyż, skocznię do skoku w dal i trójskoku, korty tenisowe oraz urządzenia sprawnościowe.

Zaplecze sportowe wraz z trybunami na Stadionie Miejskim w Oleśnie będące przedmiotem opisywanej dotacji z MSiT to nowy obiekt powstały  w miejscu starego budynku szatniowego i trybun, które ze względu na zły stan techniczny wymagały rozbiórki. Oprócz nowego zaplecza sportowo-sanitarnego powstały nowe trybuny, na stropie budynku częściowo zadaszone.  Widownia przeznaczona jest dla 528 osób - zadaszenie części widowni obejmować będzie 192 miejsca. Dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano stanowiska na widowni ziemnej.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: