Ogłoszenie o przedstawieniu Radzie Miejskiej w Oleśnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Olesno na podstawie art 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

DOCUchwała o zmianie studium

PDFZał. 1 - tekst studium

PDFZał. 2 - kierunki zagospodarowania

PDFZał. 3 - uwarunkowania zagospodarowania

DOCZał. 4 - rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag

DOCXKlauzula

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: