Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno w roku 2019

Gmina Olesno zrealizowała zadanie pn. "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Olesno w roku 2019", zgodnie z umową z dnia 14 października 2019 roku, zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Opolu. W sumie unieszkodliwiono 29,826 Mg odpadów zawierających azbest. Na realizację zadania została przyznana dotacja w kwocie 25.497,05 zł, w tym:

–    10.388,00 zł (40,74%) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

–    12.189,61 zł (47,81%) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: