Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

KRUS Olesno informuje

krus_logo-1.jpeg

Zbliża się koniec roku 2019. Jaki ten rok był?

Placówka Terenowa KRUS w Oleśnie podobnie jak wiele innych w kraju odnotowuje znaczny spadek liczby ubezpieczonych. Jakie są tego przyczyny?

Głębokie zmiany strukturalne wsi powodują, że część mieszkańców rezygnuje z prowadzenia gospodarstw rolnych. Wydzierżawiają lub sprzedają ziemię. Część ubezpieczonych (dotyczy to zwłaszcza Opolszczyzny) wyjeżdża za granicę, w związku, z czym zostają objęci ubezpieczeniem kraju, w których pracują. W tym miejscu pragnę przypomnieć, że zgodnie z dyrektywą UE ubezpieczeniem można być objętym tylko w jednym kraju członkowskim. Dotychczasowe gospodarstwa rolne stają się powoli rodzinnymi firmami, nowocześnie zarządzanymi, nowocześnie wyposażonymi, w których praca coraz bardziej przypomina pracę w zakładzie przemysłowym.

Koniec tego roku zdominowany jest przygotowaniami do wypłat świadczenia uzupełniającego przysługującego osobom wymagającym opieki, które ukończyły 18 lat, ich niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie uzupełniające przysługuje w wysokości nie wyższej niż 500 zł miesięcznie, przy czym łączna kwota świadczenia uzupełniającego i świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych oraz zagranicznych świadczeń emerytalno-rentowych, nie może przekroczyć 1600 zł miesięcznie.

Rolnictwo obok górnictwa i budownictwa należy do najbardziej wypadkowych działów gospodarki narodowej, dlatego tak dużą wagę przykłada się do działalności prewencyjnej. Obok konkursów wiedzy z zakresu BHP dla dzieci i dorosłych organizowany jest również konkurs dla rolników „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. W tym roku udział w konkursie wzięły trzy gospodarstwa z terenu powiatu oleskiego, z których jedno, państwa Kubicielów z Kadłuba Wolnego zdobyło trzecie miejsce w województwie opolskim. Jest to ogromne wyróżnienie biorąc pod uwagę fakt, że gospodarstwa z Opolszczyzny należą do najbezpieczniejszych w kraju. Wielkie podziękowania należą się również Państwu Wonsik z Rzędowic oraz Państwu Fabianek z Gorzowa Śląskiego zdobywców wyróżnień w konkursie BGR na etapie powiatowym.

Jak wyglądają sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy na wsi? W miarę postępu ulega zmniejszeniu ilość wypadków na wsi. Opolszczyzna w tym względzie, podobnie jak w poprzednich latach, należy do krajowej czołówki.

W tym roku został wdrożony program „Wizja Zero”, w którym dąży się do zmniejszenia ilości wypadów do zera. Jest to sytuacja idealna, ale należy dążyć do tego, aby zminimalizować wszelkie zagrożenia. W gminie Olesno w pierwszych trzech kwartałach 2019 r. odnotowano 6 wypadków przy pracy w rolnictwie, natomiast w analogicznym okresie  roku ubiegłego  odnotowano 3.

Z uwagi na to, że największa ilość wypadków w gospodarstwach rolnych zdarza się w ciągach komunikacyjnych należy szczególną uwagę zwrócić na ich właściwy stan, czyli nawierzchnia powinna być równa i utwardzona, bez wystających elementów. Podwórze powinno być dobrze oświetlone, należy rozplanować punkty świetlne tak, aby wykluczyć strefy nieoświetlone, ma to szczególne znaczenie w okresie jesienno zimowym oraz wczesną wiosną, kiedy dni są krótkie.

Nie dajmy się zaskoczyć zimie, już teraz przygotujmy pojemniki z piaskiem i solą do posypywania chodników. Często w nawale prac polowych odkładamy na później prace porządkowe w naszych obejściach. Jesienne słoty, a w późniejszym czasie śnieg utrudnia a nawet uniemożliwia te prace. Jesienne porządki to również wycinanie zbędnych gałęzi. Część wypadków to urazy podczas cięcia drewna piłami tarczowymi oraz spalinowymi. Brak zabezpieczenia w postaci osłon prowadzi do bardzo poważnych obrażeń. Zawsze należy dobrze przygotować miejsce pracy oraz sprzęt, sprawdzić jego sprawność, zaopatrzyć się w bezpieczne atestowane drabiny, obuwie robocze z dobrym protektorem, obejmujące kostkę, ubranie robocze szczelnie okrywające ciało.

Zbliżają się święta, jedne z najpiękniejszych w roku. Z tej okazji życzymy wszystkim czytelnikom pięknych chwil spędzonych przy świątecznym stole oraz wszelkiej pomyślności w Nowym roku 2020.

/tekst: KRUS Olesno/

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: