Wybory uzupełniające na Ławników na kadencję 2020-2023

Wybory uzupełniające na Ławników na kadencję 2020-2023

Ze względu na niewystarczającą liczbę wybranych ławników na kadencję 2020-2023, Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się z prośbą do Rady Miejskiej w Oleśnie o przeprowadzenie wyborów uzupełniających ławników do sądów powszechnych:

- do Sądu Okręgowego w Opolu  - 3 ławników

- do Sądu Rejonowego w Oleśnie - 3 ławników

Szczegółowe informacje oraz niezbędne druki znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Oleśnie (zakładka Wybory i Referenda).

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: