Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Śmieciowy monopol - śmieci droższe także w Oleśnie!

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą wywozu odpadów w naszej gminie od 1 stycznia 2020 r., Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki zwołał w dniu dzisiejszym tj. 8 stycznia br. konferencję prasową podczas której przedstawił aktualną sytuację gminy.

 


Pierwszy przetarg „śmieciowy” ogłoszony został 23 sierpnia 2019 r., nie wyłonił on jednak odbiorcy, ponieważ firma Remondis, która złożyła najkorzystniejszą ofertę (oferta - 6.300.000,00 zł na 2 lata), pismem z dnia 28.11.2019 r. odstąpiła od  podpisania umowy na warunkach jakie w niej przedstawiła, argumentując to diametralną podwyżką cen za odbiór śmieci  przez firmę Eko-Region Sp. z o. o.

Druga firma  tj. FBSerwis S.A. złożyła ofertę o ponad 3, 6 mln zł wyższą (9.961.735,09 zł), przy czym nasz szacunek wyniósł 5.447.385,55 zł. W związku z powyższym 2 grudnia 2019 r. gmina unieważniła postępowanie.

Kolejny przetarg ogłoszony został 6 grudnia 2019 r., otwarcie nastąpiło 27 grudnia 2019 r., ponownie wpłynęły 2 oferty - Remondis Opole sp. z o.o. na kwotę - 8.199.957,56 zł oraz FBSerwis S.A. na kwotę 9.718.292,40 zł.

30 grudnia 2019 r. opublikowana została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. firmy Remondis, jednak zgodnie z prawem zamówień publicznych, Zamawiający tj. gmina, może zawrzeć umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, w naszej sytuacji jest to 10 stycznia 2020 r.


Gdyby doszło do podpisania umowy po pierwszym przetargu, dla mieszkańca oznaczałoby to wzrost opłaty o 3 może 4 zł od osoby, a nie jak teraz o kilkanaście! – zaznaczył Burmistrz Sylwester Lewicki.

Zapewniam jednak, że tak jak staramy się utrzymywać podatki i opłaty lokalne na niezmienionym poziomie lub podnosimy je nieznacznie, tak przy opłacie śmieciowej wraz z radnymi będziemy chcieli, by mieszkańcy jak najłagodniej odczuli tę podwyżkę. – dodał Burmistrz.

Zastępca Burmistrza Olesna Jerzy Chęciński powiedział - niezwłocznie po zawarciu umowy zostaną opublikowane harmonogramy odbioru odpadów dla całej gminy, przy czym w pierwszej kolejności zostaną odebrane śmieci z tych gospodarstw, których termin wywozu przypadał na pierwsze dni stycznia. Prosimy jeszcze o te kilka dni cierpliwości i zrozumienia tej trudnej dla wszystkich sytuacji. Wysokość stawki za odbiór odpadów od 1 osoby w gospodarstwie domowym na rok 2020 zostanie ustalona przez radnych na najbliższej sesji Rady Miejskiej. W styczniu obowiązują stawki z roku 2019.

Burmistrz Sylwester Lewicki - Zwróciliśmy się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, aby rozważył, czy nie zostały naruszone zasady zachowania zdrowej konkurencji w związku z diametralną podwyżką stawek przez firmę Remondis. Ja rozumiem, że wzrosła stawka płacy minimalnej, podrożało paliwo i inne koszty pośrednie, ale o kilka-kilkanaście procent, a nie o niemalże 100%!

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: