Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE DOFINANSOWANIA WYMIANY PIECA

Zgodnie z Regulaminem  udzielania i rozliczania dotacji celowych na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  Działanie 5.5 Ochrona powietrza:

(...) 7. Dotacja nie może pokrywać wydatków przeznaczonych na ten sam cel finansowanych z innych źródeł bezzwrotnych, w takiej wysokości, aby łączna kwota dofinansowania przekraczała 100 % kosztów kwalifikowanych, oraz nie może łączyć się z żadną inną dotacją z budżetu Gminy Olesno. Łączenie dotacji z dotacjami z innych źródeł jest dopuszczalne pod warunkiem, że inne programy, z których chce skorzystać Beneficjent, dopuszczają taką możliwość.

Zgodnie z ww. zapisem dotację w ramach programu można ,,łączyć” z innymi źródłami bezzwrotnymi pod warunkiem, że inne programy, z których chce skorzystać Beneficjent, dopuszczają taką możliwość. Beneficjent zobligowany jest zweryfikować zapisy innych programów w tym zakresie.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami programu priorytetowego ,,Mój Prąd” (…) dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze” instalacja fotowoltaiczna, zgłoszona do programu „Mój Prąd” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze” (wersja aktualna na dzień 13 stycznia 2020 r.).

Mieszkańcy Gminy Olesno którzy zadeklarowali udział w projekcie oraz wyrazili wolę ubiegania się również o inne dofinansowanie, proszeni są o sprawdzenie czy współfinansowanie inwestycji z innych źródeł nie  wyklucza dofinansowania w ramach projektu „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,  Działanie 5.5 Ochrona powietrza. 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: