Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Laury Umiejętności i Kompetencji 2019 w rękach oleśnian!

laury.jpeg

15 stycznia 2020 r. w Filharmonii Opolskiej im J. Elsnera  wręczono nagrody Laurów Umiejętności i Kompetencji 2019. Podczas  uroczystej gali rozdano 5 “Laurów” platynowych, 10 złotych oraz 33 srebrne. Nagrody trafiły do ludzi nauki, kultury, biznesu, społeczników i polityków, a wśród wyróżnionych znaleźli się oleśnianie - Dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego - Pani Ewa Cichoń oraz właściciele holdingu DE SILVA HAUS S.A. - Państwo Sylwia i Krzysztof Respondek oraz Pan Krzysztof Kasprzyk.

Nagrodę specjalną, Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego, przyznano prof. biskupowi opolskiemu Andrzejowi Czai.

Serdecznie GRATULUJEMY otrzymania tak prestiżowego wyróżnienia!


 

Laury Umiejętności i Kompetencji to nagroda mająca ogólnopolski a nawet europejski wymiar pomimo swoich regionalnych korzeni.

Od 1992 roku przedstawiciele Regionalnej Rady Gospodarki przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wspólnie z Zarządem Telewizji Polskiej S.A. oddział terenowy w Katowicach, redakcje : Radia Katowice S.A. i Trybuny Śląskiej – postanowili co roku nagradzać Laurami Umiejętności i Kompetencji nieprzeciętnych menedżerów, firmy, organizacje i instytucje, które wprowadzają skuteczne rozwiązania restrukturyzacyjne i torują drogę nowoczesnej gospodarce rynkowej, a także autorytety moralne i najwybitniejszych reprezentantów nauki, oświaty, kultury i sztuki. Tym wysokim, prestiżowym odznaczeniem objęte były ówczesne województwa: katowickie, opolskie, bielsko-bialskie  i częstochowskie.

Instytucjami wiodącymi w zakresie wyłaniania kandydatów do tego zaszczytnego wyróżnienia są regionalne Izby Gospodarcze w Katowicach, Opolu, Bielsku-Białej i Częstochowie jak również powoływana co roku Kapituła.

Wyróżnienie Laurami Umiejętności i Kompetencji stało się już tradycją, która na trwale wpisała się w opolską rzeczywistość.

Podczas wczorajszej Gali Gminę Olesno reprezentował Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki


 

Pani Ewa Cichoń -  Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2019 w kategorii -  Menadżer, Lider społeczno-gospodarczy.

Ewa Cichoń urodzona w Oleśnie w 1963 r. Ukończyła SP nr 1 i  LO w Oleśnie. Studiowała  na kierunku: historia –WSP Opole. Przez kilka lat uczyła w Szkole Podstawowej w Bierdzanach oraz w Zespole Szkół Dwujęzycznych w Oleśnie w charakterze nauczyciela historii zarówno w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 Dwujęzycznej jak i w Publicznym Gimnazjum nr 2 Dwujęzycznym. Od 02.01.2007 r. zatrudniona także w Oleskim Muzeum Regionalnym, gdzie od 1.09.2009 r. pełni funkcję dyrektora Oleskiego Muzeum Regionalnego. Od 1 grudnia 2014 r. pełni funkcję przewodniczącej Rady Powiatu Oleskiego. Popularyzuje historię lokalną poprzez  wystawy, publikacje, prelekcje, organizowanie  Czwartkowych Spotkań Muzealnych,  oprowadzanie turystów po zabytkach ziemi oleskiej, wystąpienia w radio i telewizji regionalnej oraz ogólnopolskiej.   Zorganizowała  stałą ekspozycję „Dzieje miasta Olesna” –w Oleskim Muzeum Regionalnym do której opracowała projekt, napisała  scenariusz, zebrała   ikonografię  do po raz pierwszy kompleksowo zaprezentowanej historii Olesna w nowej siedzibie muzeum.  To zadanie wymagało  dogłębniejszych poszukiwań źródeł  w archiwach, zbiorach prywatnych, przeprowadzenia  wywiadów, wykorzystania  relacji świadków.  Była współautorem wystaw czasowych w Oleskim Muzeum Regionalnym. Wdrażała wiele projektów dydaktyczno-wychowawczych -plenerów z zakresu multikulturowości, historii i funkcjonowania placówki w regionie dla różnych  grup wiekowych. Organizowała i  prowadziła  w charakterze przewodnika wycieczki turystyczno-historyczne, angażuje się w  oprowadzanie oficjalnych delegacji, w tym gości zagranicznych i przekazywaniu im informacji z zakresu historii i współczesności  ziemi oleskiej. Jest autorem kilkuset artykułów w lokalnej prasie i  8 książek na temat historii lokalnej.

laur EC.jpeg


DE SILVA HAUS S.A. Sylwia i Krzysztof Respondek, Krzysztof Kasprzyk - Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji 2019 w kategorii -  Polskie przedsiębiorstwo.

Państwo Sylwia i Krzysztof Respondek oraz Pan Krzysztof Kasprzyk są twórcami holdingu De Silva, który skupia różnie działalności gospodarcze. Począwszy od gospodarstwa rolnego o profilu mleczno – mięsnym. Gospodarstwo rolne wyspecjalizowało się w hodowli bydła mlecznego – produkcja roczna mleka sięga 7 milionów litrów. Warto podkreślić bardzo ciekawy profil produkcyjny gospodarstwa, a mianowicie hodowlę ekologiczną bydła typowo mięsnego rady high land.

Holding zajmuje się również działalnością hotelową, współpracują z międzynarodową siecią hotelową Accor. Posiadając 17 obiektów ich holding zalicza się do największych w Polsce firm hotelarskich o rodzimym kapitale. Hotele DeSilva powstały w 2006 roku, w którym zespół doświadczonych hotelarzy oraz projektantów rozpoczął opracowanie innowacyjnego produktu hotelowego, opartego o najlepsze międzynarodowe wzory oraz dostosowanego do realiów hotelarskiego ryku w Polsce. Punktem wyjścia do działań był pomysł na przyjazny hotel, zarówno dla klienta biznesowego jak i turystycznego. Wraz z otwarciem pierwszego hotelu DeSilva spółka rozwija się w oparciu o cztery marki własne (DeSilva Premium, DeSilva, DeSilva INN, by De Silva) oraz wpisując się w strategię rozwoju i synergię biznesową sieci, marki Accor – Mercure i Ibis.

Holding zajmuje się również budową dużych osiedli mieszkaniowych oraz budynków komercyjnych jak też wynajmem powierzchni biurowych i mieszkalnych. W przeszłości wybudowaliśmy osiedla mieszkaniowe w Piasecznie, na terenie Warszawy oraz Poznania. Na dzień dzisiejszy trwa rozbudowa osiedli mieszkaniowych w Kluczborku i na Świerczu oraz budowa nowoczesnego osiedla w Opolu.

Poprzez swoją prężną działalność gospodarczą stali się firmą (marką) rozpoznawalną w kraju i za granicą. Realizując naprawdę duże przedsięwzięcia, nie zapominają i chętnie wspierają lokalne oleskie inicjatywy. Inwestując środki finansowe w budowę nowych budynków i obiektów na terenie naszego miasta, przyczyniają się do rozwoju i poprawy komfortu życia jego mieszkańców.


Relacja z gali na stronie TVP Opolehttps://opole.tvp.pl/46214379/29-gala-laurow-umiejetnosci-i-kompetencji?fbclid=IwAR1mLesBnwDdVwURDFo0YI0nxwvMsXDrDnB9gCsXtw-mClnJUKjsJmNWAXY


KRYSZTAŁOWY LAUR UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI 2019

 1. Rajmund  ADAMIETZ  –  Prezes spółki  „ ADAMIETZ  SP. Z O.O.”

PLATYNOWE LAURY 2019

Kategoria:  DOSKONAŁA ZAŁOGA

 1. Bank Spółdzielczy w Leśnicy Centrala w Strzelcach Opolskich

Kategoria : PLATYNOWY LAUR UMIĘJETNOŚCI I KOMPETENCJI

 1. Volodymyr Pastushenko  Prezes FOTON Sp. z o.o., Sp. K   
 1. Ireneusz Jaki Prezes Zarządu  Wodociągów i Kanalizacji w Opolu 
 1. ATLANTIS – DEWELOPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  OPOLE SPÓŁKA KOMANDYTOWA.
 2. Szymon Ogłaza – Członek Zarządu Województwa Opolskiego

 ZŁOTE  LAURY UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI

 Kategoria : Pro Publico Bono

 1. Irena Pordzik Konsul Honorowy  Ukrainy w Opolu
 2. Ginter Żmuda Dyrektor Wydziału Finansowo-Gospodarczego Diecezji Opolskiej

 Kategoria : Menedżer, Lider Społeczno- Gospodarczy

 1. Tomasz Sadowski – Prezes Zarządu  ELEMONT   z o.o.
 2. Adam Małysz – Działacz Polskiego Związku Narciarskiego
 3. Józef Stępkowski Prezes Zarządu Stadniny Koni w Prudniku
 4. Artur Witek – Prezes Zarządu Spółki  Wodociągi  i Kanalizacja „ HYDROKOM” Sp. z o.o z Kluczborka

Kategoria :  Udana Inwestycja

 1. NAGABA Spółka Jawna z Krapkowic

Kategoria: Kultura

 1. Zespół Śląskiej Pieśni Ludowej SILESIA z Łubnian.

 Kategoria : Załoga Wspólny Sukces

9. PHU TRANSKOM Robert Białdyga  z  Jaryszow

Kategoria : Samorząd terytorialny, zawodowy i gospodarczy.

 1. Irena Koszyk Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Opolu,

 SREBRNE LAURY UMIEJETNOŚCI I KOMPETENCJI 2019

Kategoria : Pro Publico Bono

 1. Barbara Dębska  Sekretarz Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Opolu 
 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji  w Opolu  Dyrektor mgr Jacek Bartosz
 1. Anna Kocińska – Scholz –Wiceprzewodnicząca Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Opolu 
 1. Wiesława Nowakowska- Przewodnicząca Samodzielnego Koła Gospodyń WiejskichKamienicy, Gmina Paczków 
 1. Krystian Czech, animator kultury z Gminy  Łubniany
 2. Jacht Klub Opolski
 3. Krystian  Muszalik – Dyrektor administracyjno-gospodarczy w Wyższym Miedzydiecezjalnym Seminarium Duchownym w Opolu
 1. Waldemar Antkowiak – Przewodniczący Rady Miejskiej Wołczyna

  Kategoria: Menadżer, Lider społeczno-gospodarczy

 1. Joanna Ojdana- Zastępca Dyrektora Muzeum Śląska Opolskiego
 2. Paweł Chojnacki Prezes Zarządu Mienia Komunalnego Lewin Brzeski
  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 3. Mateusz Widocki Z-ca Kanclerza   Wyższej Szkoły Humanistyczno- Ekonomicznej  w Brzegu
 4. Ewa Cichoń Dyrektor Oleskiego Muzeum Regionalnego
 5. Marcin RACZYŃSKI Prezes Zarządu PROJECT PROPERTY Sp. z o.o w Opolu
 1. Henryk Stanula Dyrektor ds. Majątku TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Opolu
 2. Tomasz Sokół właściciel firmy CREATE www w Brzegu
 3. Małgorzata Gołdys – Mochocka – Dyrektor ds. Łańcucha Dostaw , Z-ca Dyrektora Zakładu NUTRICIA  w Opolu

Kategoria : Polskie Przedsiębiorstwo

 1. U.H ŁUKASZ Gold Drób właściciel Sieci Gastronomicznej KURCZE PIECZONE
 2. DE SILVA HAUS S.A. Sylwia i Krzysztof Rospondek, Krzysztof Kasprzyk z Olesna
 3. MLEKOLAND Sp. z o.o. W Głubczycach

Kategoria : Kultura

 1. Krzysztof Ligenza Dyrygent Młodzieżowej Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Kędzierzynie -Koźlu

Kategoria: Firma Społecznie Odpowiedzialna

 1. Strzelecka Spółdzielnia Socjalna
 1. Opex SA w Opolu
 2. Firma SPOT- LIGHT CHRISTIAN ORTLIEB z Ciska 

Kategoria: Ambasador Spraw Polskich

 24. Bartłomiej Mróz – Reprezentant Polski w Parabadmintonie

Kategoria : Nauka Innowacyjność

 1. mgr inż. Łukasz Denys – Dyrektor Zespołu  Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie  W Brzegu.

Kategoria : Kobieta Przedsiębiorcza

 1. Anna Mołdecka Właścicielka Firmy ANA DOM
 2. Aleksandra Piotrowicz właścicielka rodzinnej restauracji WOZOWNIA c w Brzegu

 Kategoria: Firma Rodzinna

 1. Centrum Usług Gastronomicznych MARIO s.c w Brzegu

Kategoria: Samorząd terytorialny, zawodowy i społeczny

 1. Katarzyna Oborska- Marciniak – Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Opola
 2. Mariusz Bogucki Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki UMWO
 3. Łukasz Śmierciak – Naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Opola
 4. Piotr Letachowicz – Naczelnik Biura Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Opola

 Kategoria : Medycyna i Inżynieria Biomedyczna

 1. dr hab. n. med. Tomasz Czarnik- Starszy Asystent Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu,

 Nagroda  Specjalna  “Opolskiego Orła Księcia Jana Dobrego ” – BISKUP Andrzej CZAJA

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: