Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Premier wprowadza stan alarmowy w całej Polsce

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że w związku z organizacją obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego, nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych oraz zagranicznych gości, Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 796) wydał w dniu 17 stycznia 2020 r. zarządzenie nr 6 wprowadzające drugi stopień alarmowy (stopień BRAVO) – na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszy stopień alarmowy (stopień ALFA) i pierwszy stopień alarmowy CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – obowiązujące od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59.

Wobec powyższego zastosowanie mają postanowienia rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. z 2016 r. poz. 1101) oraz właściwe moduły zadaniowe w Urzędzie Miejskim w Oleśnie.
Zaleca się  przede wszystkim informowanie odpowiednich służb i przełożonych w przypadku zauważenia porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek oznak nietypowej działalności, a także zachowanie zwiększonej czujności do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia.
Ponadto należy prowadzić wzmożone monitorowanie stanu bezpieczeństwa teleinformatycznego, w tym zachować zwiększoną czujność w stosunku do stanów odbiegających od normy, a stwierdzone zagrożenia zgłaszać niezwłocznie informatykowi odpowiedzialnemu za bezpieczeństwo systemów.

BURMISTRZ
/-/
Sylwester Lewicki


 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: