Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

„Dobre przedszkole - lepsza przyszłość"

logo szkols.jpeg

Projekt nr RPOP.09.01.03-16-0011/18


„Dobre przedszkole - lepsza przyszłość" to projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który Gmina Olesno realizuje od 1 stycznia 2019 r. w 10 publicznych przedszkolach oraz 1 oddziale przedszkolnym w PSP nr 3 w Oleśnie. W ramach wyżej wymienionego projektu we wszystkich przedszkolach odbywają się między innymi zajęcia dodatkowe pod nazwą „Matematyka na wesoło z nauką kodowania". W tym celu do przedszkoli trafiły zestawy robotów do kodowania wraz z matami edukacyjnymi. Nauczyciele prowadzący te zajęcia uczestniczyli także w szkoleniu: „Programowanie i robotyka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej". 
Zajęcia dla przedszkolaków zostały dostosowane do poziomu i możliwości dzieci. Z ogromną pasją i  zainteresowaniem dzieci pracują na macie, tworząc określone wzory lub wytyczając trasę posługując się przy tym odpowiednimi kodami. Jeszcze większe zainteresowanie towarzyszy dzieciom podczas pracy z ozobotami. 
Programowanie jest dziś ważnym kierunkiem w edukacji. Kodując i programując dziecko uczy się logicznie myśleć, współpracować w grupie, rozwiązywać problemy. A wszystko to dzieje się w przedszkolach podczas wspaniałej zabawy.
Kodowanie i programowanie dają możliwość analizowania, działania oraz wyzwalają chęć poszukiwania. Dzieci podczas zabawy rozwijają koncentrację, uczą się samodzielności i kreatywności.  Dobre przedszkole to takie, które korzystając z nowoczesnych technologii pozwala  dzieciom nabywać umiejętności ułatwiające start w przyszłą edukację szkolną. 

Całkowite koszty projektu: 1 214 155,20 zł
Dofinansowanie ze środków EFS: 1 029 617,70 zł
Wkład własny niepieniężny poprzez udostępnienie sal własnych na potrzeby realizacji projektu.

 
Zdjęcia: Publiczne Przedszkole w Sowczycach

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: