Złożyłeś wniosek o dofinansowanie wymiany pieca? Przeczytaj komunikat

Do 29 lutego 2020 r. trwał nabór wniosków o dofinansowanie na realizację zadań w ramach projektu pn.: „Wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne w Gminie Olesno”, ze środków budżetu Gminy Olesno, przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020, działanie 5.5 Ochrona powietrza, obejmujących likwidację i wymianę indywidualnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych na źródła ciepła bardziej ekologiczne, realizowanych na terenie Gminy Olesno.

Nieruchomości, dla których Gmina Olesno przeprowadziła już audyt oceny energetycznej, a dla których właściciele nie złożyli w ww. terminie wniosków o dofinansowanie, zostają usunięte z projektu.

Aktualnie trwa weryfikacja wniosków, w tym wniosków na liście rezerwowej. Ze względu na dużą ilość wniosków niekompletnych, weryfikacja potrwa dłużej niż planowano. Prosimy o zrozumienie tej sytuacji.


Kolejny raz przypominamy, że zgodnie z regulaminem dofinansowania, za koszt kwalifikowany uznaje się koszt poniesiony PO ZAWARCIU UMOWY Z GMINĄ, dlatego beneficjent, który w najbliższym czasie planuje rozpoczęcie inwestycji, a NIE MA JESZCZE UMOWY, proszony jest o kontakt telefoniczny pod numerem 788 260 620.


UWAGA! 

Od poniedziałku 16 marca 2020 r. informacje w sprawie PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” oraz projektu pt. „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE W GMINIE OLESNO” będą udzielane w godzinach pracy Urzędu WYŁĄCZNIE TELEFONICZNIE pod numerem 788 260 620 i MAILOWO ilonab@olesno.pl.

 

2. LUTY.jpeg
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: