Pomoc Burmistrza Olesna dla przedsiębiorców

           Na sesji Rady Miejskiej w Oleśnie w dniu 16 marca 2021 roku przyjęta została Uchwała nr XXXVII/272/21 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 .

        Zgodnie z jej postanowieniami zwalnia się w podatku od nieruchomości grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, wykonywanej przez poniższe grupy przedsiębiorców prowadzące działalność w zakresie:

 1. usług hotelarskich - będącymi hotelami i podobnymi obiektami zakwaterowania obejmującymi również obiekty noclegowe turystyczne z miejscami krótkotrwałego zakwaterowania;

 2. restauracji innych stałych placówek gastronomicznych w tym: restauracji, kawiarni, działalność stołówek, restauracji typu fast food, barów mlecznych, barów szybkiej obsługi, lodziarni, pizzerii, barów, tawern, koktajlbarów, dyskotek (serwujących głównie napoje), piwiarni i pubów, sal przyjęć (ślubów);

 3. miejsc do tańczenia (np. dyskoteki, sale taneczne);

 4. autobusowo autokarowego transportu pasażerskiego taki jak: rozkładowe dalekobieżne przewozy autobusowe, wynajem autobusów z kierowcą, przewozy wycieczkowe i turystyczne oraz inne okazjonalne przewozy autobusowe kursujące bez ustalonego rozkładu, po ustalonych trasach w oparciu o rozkład jazdy, uwzględniający zabieranie pasażerów oraz ich wysadzanie na ustalonych przystankach;

 5. siłowni na terenie Gminy Olesno, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

  O powyższe zwolnienie będzie się można starać za okres styczeń - czerwiec 2021 r.

Zobacz pełną treść Uchwały tutaj

PDFUchwała nr XXXVII.272.21 Dz.Urzędowy Opole.pdf (847,41KB)
 

Dokumenty do pobrania

Osoby fizyczne:                                                                                       

PDFIN-1 Informacja o nieruchomosciach i obiektach budowlanych.pdf (156,15KB)                                                           
PDFzałącznik do Uchwały nr XXXVII.272.21.pdf (463,71KB)                                                           
PDFZIN-1, załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (119,01KB)                                                           
PDFZIN-2, załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf (100,11KB)                                                           
PDFzałącznik 3.pdf (105,56KB)                                                           

Osoby prawne

PDFdn-1-deklaracja-na-podatek-od-nieruchomosci.pdf (192,65KB)

PDFzałącznik do Uchwały nr XXXVII.272.21.pdf (463,71KB)

PDFZDN-1, załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomosci dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf (103,49KB)

PDFZDN-2, załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf (101,89KB)

 PDFzałącznik 3.pdf (105,56KB)

.......................................................................................................................................................................................................................................

Rada Miejska w Oleśnie na posiedzeniu w dniu 05 maja 2020 roku, przyjęła uchwałę nr XXIV/192/20 o zmianie uchwały w sprawie przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19.

Na mocy tegoż aktu prawa lokalnego, poszczególni przedsiębiorcy będą mogli starać się o zwolnienie z rat albo raty lub części raty podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności §1  ust. 1 pkt 1 lit. a; oraz  §1  ust. 1 pkt 2 lit. b, c, d; oraz  §1  ust. 1 pkt 3 Uchwały nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Oleśnie; za kwiecień, maj, czerwiec jeżeli spełniają następujące warunki:

 1. nie mogli prowadzić działalności gospodarczej, w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r.(Dz. U. 2020 poz. 433),
 2. nie mogli prowadzić działalności gospodarczej, w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r.(Dz. U. 2020 poz. 491),
 3. którzy zgodnie spełniają warunki zgodne z art. 15 g ust. 9 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Dodatkowo przedsiębiorcy mogą uzyskać przedłużenie terminu płatności rat albo raty lub części raty podatku od nieruchomości związanego z prowadzeniem działalności określonej w  §1  ust. 1 pkt 1 lit. a; oraz  §1  ust. 1 pkt 2 lit. b, c, d; oraz  §1  ust. 1 pkt 3 Uchwały nr XVI/118/19 Rady Miejskiej w Oleśnie; za kwiecień, maj , czerwiec do dnia 30 września 2020 r., jeżeli zanotowali spadek obrotów gospodarczych nieobjętych zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r., o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Aby skorzystać z pomocy zainteresowani przedsiębiorcy będą zobowiązani do złożenia:

 1. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Oświadczenie zawartego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 3. Deklarację lub korektę deklaracji na podatek od nieruchomości albo informacją o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w której wykazuje zwolnienia lub odroczenia.

Wnioski będą przyjmowane do dnia 15 czerwca 2020 r.

 

OLESKI PAKIET POMOCOWY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.png

PDFUCHWAŁA NR XXIV/192/20 RADY MIEJSKIEJ W OLEŚNIE z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przeciwdziałaniu sytuacji kryzysowej wywołanej COVID-19 (672,48KB)

PDFZałącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XXIV/192/20 z dnia 5 maja 2020 r. (55,22KB)

DOCXZałącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Oleśnie Nr XXIV/192/20 z dnia 5 maja 2020 r. - Oświadczenie (21,72KB)


HERB Olesna 2019 NOWY.png

Zarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Olesna z dnia 2 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy dla przedsiębiorców prowadzących działalność na terenie Gminy Olesno poprzez wprowadzenie zwolnienia i zmniejszenia czynszu najmu gminnych lokali użytkowych i czynszu dzierżawnego za grunt zajęty pod pawilonami handlowo-usługowymi - prowadzących działalność gospodarczą w zakresie objętym ograniczeniami:

PDFZarządzenie nr 37/2020 Burmistrza Olesna (2,04MB)


Wniosek o zwolnienie z czynszu:

DOCXFormularz wniosku o zwolnienie z czynszu (17,63KB)

DOCXZAŁĄCZNIK nr 2 do Zarządzenia nr 37.2020.docx (25,86KB)
PDFZałącznik nr 1 do zarządzenia 37.2020.pdf (1,09MB)
 


 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: