Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Co wiemy o dostępnej pomocy dla Przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej

 

II FILAR: Finansowanie przedsiębiorstw

Od kondycji polskich firm zależy stan naszej gospodarki i miejsca pracy. Dlatego też rząd polski przygotował instrumenty, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać okres epidemii i czas po jej zakończeniu.

Bezzwrotna pożyczka dla firm, które utrzymają stałe zatrudnienie

Mikro firmy, które zatrudniają nie więcej niż 9 pracowników, będą mogły otrzymać pożyczkę w wysokości 5 tys. złotych. Pożyczka wypłacona przez Fundusz Pracy będzie bezzwrotna, jeśli firma nie zwolni swoich pracowników przez najbliższe 3 miesiące. Z tego typu pomocy może skorzystać nawet 500 tys. mikrofirm.

Automatyczny kredyt obrotowy

Jeśli kredyt obrotowy zaciągnięty przez firmę dobiega końca, przedsiębiorca będzie mógł ten kredyt wznowić automatycznie. Dzięki regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego banki zdolność kredytową obliczą na podstawie danych finansowych na koniec 2019 r.

Rozszerzamy program gwarancji de minimis BGK dla MŚP

Do końca 2020 r. mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa dostaną możliwość uzyskania kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł. Zmiana pozwala na objęcie gwarancjami do 80 proc. kwoty kredytu. Również do końca bieżącego roku BGK odstępuje od pobierania prowizji od gwarancji już istniejących i należnych. Więcej informacji na temat zmian na stronie www.bgk.pl.

 

Program Kapitał dla Bezpieczeństwa

i Wzrostu Polskiego Funduszu Rozwoju

Średnie i duże firmy będą miały możliwość uzyskania z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji – łącznie o wartości 6 mld zł.

 

Ubezpieczenie obrotu handlowego KUKE

Istnieje ryzyko ograniczenia limitów ubezpieczeniowych przez podmioty komercyjne. W związku z tym rząd polski zamierza wdrożyć regulacje, które umożliwią zwiększone finansowanie KUKE w zakresie ubezpieczeń obrotu handlowego w kraju i zagranicą.


 

Podatnicy będą mogli wstecznie rozliczyć

straty podatkowe w PIT i CIT

Stratę poniesioną w 2020 r. podatnicy będą mogli odliczyć od dochodu uzyskanego w 2019 r. W tym celu, podatnicy złożą korektę zeznania za 2019 r. Będą tak mogły zrobić te osoby, których przychody osiągnięte w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w 2019 r. Odliczyć od dochodu z 2019 r. będzie można stratę do wysokości 5 mln zł (nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach).
 

Korzystne zmiany dotyczące CIT

Firmy, które są podatnikami CIT będą miały więcej czasu na złożenie zeznania rocznego CIT-8 oraz wpłatę podatku. Termin został dla nich wydłużony do 31 maja 2020 roku. Organizacje pozarządowe będą to mogły zrobić do 31 lipca 2020 r.
 

Zwolnienie ze składek ZUS

Dla mikroprzedsiębiorców, ale także dla samozatrudnionych istnieje możliwość zwolnienia z płacenia składek przez okres 3 miesięcy zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak i na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenia zdrowotne.

Warunkiem umożliwiającym zwolnienie jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r.

Zwolnienie ze składek będzie przysługiwać, jeśli przychód z prowadzonej działalności w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie był wyższy od 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

 

Zaniechanie poboru opłaty prolongacyjnej

Podatnik nie będzie musiał ponosić kosztu opłaty prolongacyjnej w związku z odroczeniem terminu płatności podatku lub rozłożeniem zapłaty podatku na raty, albo odroczeniem lub rozłożeniem na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami.

 

Także w przypadku składek, do poboru których zobowiązany jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku zawarcia umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub umowy o rozłożeniu należności na raty, przedsiębiorcy będą zwolnieni z konieczności uiszczania opłaty prolongacyjnej.
 

Nowe terminy obowiązków sprawozdawczych i matrycy VAT

Do 1 lipca 2020 r. odroczony zostaje obowiązek składania nowych JPK_VAT z deklaracją dla dużych przedsiębiorców, a do 13 lipca 2020 r. zgłaszania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjenta Rzeczywistego. Nowa matryca stawek podatku VAT zacznie obowiązywać od 1 lipca 2020 r.

O 2 lub 3 miesiące, w zależności od typu jednostek, wydłużone zostają terminy na sporządzenie sprawozdań finansowych.

Od 31 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii, nie dłużej niż do 30 czerwca 2020 r. - nie ma obowiązku przekazywania informacji i zawiadomień (w tym informacji MDR-3), a także realizacji innych obowiązków przez podmioty zobowiązane (tzn. promotora, korzystającego lub wspomagającego).


 

Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej

Kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej. Podatnik nie będzie musiał płacić podatku za okresy rozliczeniowe lipiec-grudzień 2020 r.


 

Dłuższy czas na złożenie deklaracji PIT

Wydłużony zostaje czas na złożenie deklaracji podatkowych PIT. Jeżeli ktoś nie zdąży do końca kwietnia, ma czas na złożenie deklaracji i wpłatę podatku do końca maja.

 

Firmy transportowe dostaną wsparcie ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu przeznaczy 1,7 mld zł na refinansowanie obecnych umów leasingowych. Rozwiązanie to przeznaczone jest dla firm transportowych, które przez pandemię mają problemy finansowe. Oprócz tego – przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z wakacji kredytowych. Polegają na odsunięciu płatności rat leasingowych.
 

Odstąpienie od kar za opóźnienia w przetargach publicznych

Rząd polski wprowadza możliwość wydłużania terminów realizacji zamówień publicznych oraz dokonywania innych niezbędnych zmian w umowach w okresie zagrożenia epidemicznego.


Wprowadzona zostanie także procedura prawna, która służy zwalnianiu z naliczania kar umownych za opóźnienia związane z epidemią. Nienaliczenie kar umownych w tej procedurze nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

 

Program „Polityka nowej szansy” dla MŚP

W sytuacji kryzysu duża liczba firm może być zmuszona do restrukturyzacji. Dlatego też realizacja programu „Polityka nowej szansy” będzie polegać na pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw przechodzących przez proces restrukturyzacji. Celem tego programu jest ułatwienie im ponownego startu działalności gospodarczej.

 

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: