Informacja o funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Miejski w Oleśnie cały czas funkcjonuje i realizuje wszystkie sprawy mieszkańców, jednak nadal z zachowaniem ograniczenia bezpośredniej obsługi.

Najbezpieczniejszym i sugerowanym sposobem kontaktu z Urzędem jest kontakt elektroniczny, jednak jeśli sprawa wymaga kontaktu z pracownikiem Urzędu, jest to możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

  • pisma zwykłe, skargi i wnioski można kierować na przesyłać na adres Sekretariatu – lub
  • wnioski wymagające podpisu można składać przy wykorzystaniu platformy  https://epuap.gov.pl (adres skrytki - /umolesno/skrytka).
  • opłaty na konto Urzędu Miejskiego w Oleśnie można zrobić przelewem na odpowiedni numer konta:

    - podatki - 49 1050 1171 1000 0005 0060 5894
    - odpady komunalne - na indywidualny numer rachunku lub 25 1050 1504 1000 0023 6685 4913

  • w sprawie PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE” oraz projektu pt. „WYMIANA ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE W GMINIE OLESNO” informacje są udzielane w godzinach pracy Urzędu telefonicznie pod numerem 788 260 620 lub mailowo na adres -  ilona.bil@olesno.pl.

We wszystkich sprawach merytorycznych zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Dane kontaktowe do poszczególnych Wydziałów i pracowników podane są na stronie - https://olesno.pl/7595/10996/dane-kontaktowe-i-godziny-pracy-urzedu.html

DJI_0413.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: