Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Za wspólną historię i współczesność narodów Unii Europejskiej, za wsparcie przynależności do UE

nowe cz.jpeg

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Pradziad. Przekraczamy granice.

 

Za wspólną historię i współczesność narodów Unii Europejskiej, za wsparcie przynależności do UE

 

Całkowita wartość projektu: 92.629,75 zł

Wartość dofinansowania: 78.735,24 zł

 

Czas realizacji: 01.01.2020-31.12.2022

Celem projektu jest wzrost poziomu wiedzy i współpracy pomiędzy polskim partnerem - gminą Olesno (Borki Wielkie, Wysoka, Wojciechów) a czeskimi gminami Otice, Jezdkovice, Zbyslavice w temacie funkcjonowania struktur samorządowych partnerów, wydarzeń i miejsc historycznych istotnych dla każdego z partnerów oraz systemu opieki nad seniorami w Polsce.

Zakłada się, że  projekt przyczyni się do zdobycia nowych doświadczeń,  znajomości kontekstu historycznego wśród dzieci, młodzieży z CZ i PL, zaznajomienia się z miejscami historycznych wydarzeń, wzmocnienia roli instytucji administracji samorządowej oraz zwiększania świadomości wśród czeskich seniorów na temat możliwości opieki senioralnej.

Jednocześnie projekt ten ma stanowić kontynuację wieloletniej współpracy nie tylko między partnerami jako takimi, ale przede wszystkim między mieszkańcami gmin i grupami, które do tej pory nie uczestniczyły w projektach (wymiana doświadczeń administracji, seniorzy).

Podstawową zmianą będzie zatem wspieranie systematycznej współpracy na płaszczyźnie wybranych grup, pracowników urzędów poszczególnych wydziałów, mieszkańców gmin i instytucji. Innowacyjnym założeniem projektu jest udział dzieci w rajdzie rowerowym szlakiem powstań śląskich i połączenie grup mieszkańców z różnych kategorii wiekowych w celu wzmocnienia nowych relacji.

Wzajemne czerpanie z doświadczeń i przenoszenie ich do struktur poszczególnych partnerów, będzie pozytywnym i stałym wpływem projektu, który będzie można w przyszłości rozwijać, właśnie dzięki intensywnemu wzmocnieniu roli instytucji samorządowych. Rezultatem realizacji projektu będzie wzrost poczucia przynależności, poprzez zaangażowanie zróżnicowanych grup wiekowych wśród uczestników oraz poniesienie jakości systemu administracji samorządowej w krajach UE.

Rezultatem projektu będzie zdobycie wiedzy przez mieszkańców pogranicza o znaczących w dziejach historii wydarzeń polskich i czeskich partnerów. Dzieci czeskie i polskie poznają historię  i miejsca powstań śląskich poprzez udział  w rajdzie rowerowym. Korzystnym rezultatem będzie przeniesienie doświadczeń partnerów na grunt CZ i PL na płaszczyźnie administracji samorządowej zdobytych podczas działań projektu. Rozpowszechnianie wiedzy w zakresie rozwoju samorządów, przepływów finansowych i przyszłych wizji związanych ze wzajemną współpracą.

Zasadniczą zmianą będzie także promowanie systematycznej współpracy wybranych grup mieszkańców, seniorów, uczniów, samorządowców,  pracowników gmin i podległych im instytucji.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:

1. Śladami Powstań Śląskich - Organizacja wyjazdu dzieci z Otic do Borek Wielkich,

2. Śladami Powstań Śląskich - Organizacja wyjazdu dzieci ze Zbyslavic do Wojciechowa,

3.  Śladami Powstań Śląskich - Organizacja wyjazdu dzieci z Jezdkovic do Wysokiej,

4. Razem śladami historii Europy- organizacja wyjazdu dzieci z Borek Wielkich do Czech,

5. Spotkanie edukacyjne przedstawicieli samorządów PL-CZ w Oticach, działanie z udziałem przedstawicieli jednostek samorządowych,

6. Radości i smutki seniora wczoraj, dziś i jutro - działanie przeznaczone dla seniorów.

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: