Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

zaneta.png

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

 

Gmina Olesno zawarła umowę na powierzenie grantu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Wartość dofinansowania: 69 908,28 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu

W ramach projektu Gmina Olesno ubiegała się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopów) niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Zgodnie z zapotrzebowaniem Dyrektorów, sprzęt został przekazany do wszystkich szkół podstawowych podległych Gminie Olesno. Zakupione laptopy będą użyczone uczniom i nauczycielom na czas prowadzenia kształcenia na odległość. W momencie, kiedy lekcje wrócą do szkół, sprzęt będzie dalej wykorzystywany np. podczas lekcji.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: