Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Jakie zmiany po 18.05.2020 roku.

       W dniu !6 maja 2020 roku w Dzienniku Ustaw nr 2020.878, opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Zgodnie z jego treścią, od poniedziałku czyli od 18 maja 2020 roku swoją działalność - pod warunkiem zachowania rygorów sanitarnych wynikających z pandemii – powracają „do życia”:

 1. salony fryzjerskie i kosmetyczne. W salonach przebywać będą mogli jednak wyłącznie obsługiwani klienci;

 2. sprzedaż w galeriach handlowych na tzw. wyspach handlowych - pod warunkiem, że stanowiska będą oddzielone od klientów przesłonami, a obsługa będzie w maseczkach i rękawiczkach. Bezpośrednio przy punkcie sprzedażowym, będzie mogła być obsługiwana jedna osoba;

 3. kasyna, W kasynie będzie to jedna osoba na 10 metrów kwadratowych;

 4. restauracje w tym również restauracje hotelowe. Z restauracji nie będzie mogła korzystać więcej niż jedna osoba na cztery metry kwadratowe powierzchni sali konsumpcyjnej;

 5. treningi na stadionach, kortach tenisowych i w COS-ach. Otwarte zostaną też obiekty paintballowe, z których jednocześnie będzie mogło korzystać nie więcej niż 14 osób oraz pola golfowe dla nie więcej niż sześciu osób;

 6. mecze piłki nożnej i żużla. W przypadku piłki nożnej przepisy mówią, że "na stadionach i boiskach w zakresie organizacji współzawodnictwa sportowego przez ligę zawodową działającą w najwyższej klasie rozgrywkowej w sporcie piłka nożna może przebywać, bez udziału publiczności, w tym samym czasie nie więcej niż 25 osób korzystających z tych obiektów, z wyłączeniem ich obsługi". Podobny zapis dotyczy drugiej i trzeciej klasy rozgrywkowej, a także Pucharu Polski.

Co nadal nie będzie funkcjonować i jakie nakazy i zakazy pozostają z nami:

 1. kina, teatry – za wyjątkiem kina plenerowego na wolnym powietrzu. Artyści będą jednak mogli uczestniczyć w próbach;

 2. salony tatuażu, kluby fitness, siłownie i parki rozrywki, a także place zabaw dla dzieci;

 3. organizacja wystaw, targów i konferencji;

 4. w trakcie sprawowania nabożeństw w kościele będzie mógł przebywać jeden uczestnik na 10 m/2 a w przypadku świątyń mniejszych niż 50 m/2, we mszy będzie mogło brać udział nie więcej niż pięciu wiernych;

 5. w pogrzebach będzie mogło brać udział nadal nie więcej niż 50 żałobników;

 6. obowiązkowa 14 – dniowa kwarantanna dla powracających z zagranicy poza tzw. pracownikami transgranicznymi. Osoby przyjeżdżające do Polski będą musiały przekazać na granicy informację nt. adresu zamieszkania bądź miejsca, w którym będzie ona przebywać oraz numer telefonu. Straż Graniczna będzie przekazywać te informacje wojewodom oraz odpowiednim służbom sanitarnym. Z kwarantanny zwolnieni są m.in załogi samolotów, rybacy, marynarze, kierowcy tirów, żołnierze, rolnicy, którzy mają gospodarstwo rolne po obu stronach granicy, pracownicy zagraniczni pracujący w Polsce bądź Polacy pracujący w państwach UE, uczniowie i studenci pobierający naukę w Polsce, dzieci, które chodzą do przedszkoli w sąsiadujących z Polską krajami. W/w osoby będą jednak musiały udowodnić, że są zatrudnione lub uczą się poza granicami naszego kraju. W wyjątkowych sytuacjach Sanepid będzie mógł skrócić bądź zwolnić z odbywania kwarantanny na indywidualny wniosek zainteresowanego. Pracownikowi, który odbywa kwarantannę, przysługuje tzw. chorobowe. Jeżeli dana osoba podlega kwarantannie, objęci nią będą również wszyscy domownicy;

 7. zakaz przemieszczania się pociągami pasażerów, które przekraczają granicę RP;

 8. zakaz prowadzenia działalności przez agentów i organizatorów turystyki w obiektach handlowych o powierzchni większej niż 2 tys. metrów kwadratowych;

 9. zakaz przebywania w sklepach i galeriach handlowych więcej osób niż jedna na 15 m kw. Sklepy będą zobowiązane również zapewnić klientom dostęp do rękawiczek i płynów do dezynfekcji rąk;

 10. zakaz prowadzenia działalności przez niektóre ośrodki zdrowotne, takie jak np. uzdrowiska, kurorty, sanatoria, itp.;

 11. zakaz organizowania zgromadzeń publicznych - poza związanymi z kultem religijnym, a także wykonywaniem czynności służbowych;

 12. obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscach ogólnodostępnych oraz w środkach transportu publicznego.

Jak będą działać urzędy publiczne?

         Do odwołania urzędy publiczne będą mogły ograniczyć swoją pracę jedynie do zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom (np. rejestracja stanu cywilnego, pomoc społeczna, wydawanie praw jazdy, niezbędne decyzje związane z procesem budowlanym). W urzędzie w jednym pomieszczeniu będzie mógł przebywać tylko jeden interesant.

Regulacje dotyczące przemieszczania się.

      Idąc z drugą osobą będzie nas musiało dzielić nie mniej niż dwa metry. Nie dotyczy to rodziców idących z dziećmi ani opiekunów przemieszczających się z osobami niepełnosprawnymi a także osób, które ze sobą mieszkają.

Transport publiczny

        W autobusach miejskich i tramwajach nadal połowa miejsc siedzących nie może być zajęta bądź jedna trzecia miejsc siedzących i stojących. Podobne restrykcje dotyczą autobusów i busów dalekobieżnych. Nie będą one mogły przewozić więcej pasażerów niż wynosi połowa miejsc siedzących.

Cieszmy się ze znoszenia kolejnych obostrzeń. Wygrywamy z epidemią małe bitwy o czym świadczą ograniczane zakazy ale nie wygraliśmy jeszcze wojny z COVID-19. Koronawirus nadal jest wśród nas i jest nadal bardzo groźny. Dopóki nie mamy skutecznej broni przeciwko chorobie w postaci szczepionki, możemy liczyć przede wszystkim na solidarne i rygorystyczne przestrzeganie przez całe społeczeństwo wprowadzonych standardów sanitarnych. Doceńmy heroiczną pracę i poświęcenie służb medycznych, której możemy pomóc na wiele różnych sposobów m.in. właśnie poprzez stosowanie się do obowiązujących przepisów sanitarnych. Dlatego nie wzbraniajmy się zwracać uwagi osobom, które może nie do końca są świadome zaistniałej sytuacji lub też lekceważąco traktują obowiązujące przepisy sanitarne. Stawka jest bowiem bardzo wysoka a dotyczy zagrożenia życia i zdrowia nas samych i naszych najbliższych. Tak więc jak lubił mawiać Henryk Sienkiewicz „czuj duch” co znaczy tyle samo co „be careful” (ang.), “sein vorsichtig” (niem.) albo  lokalnie “dej se pozór”.


 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: