Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Tarcza antykryzysowa 3.0. Jakie zmiany po 16.05.2020 r.

           W dniu 15 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw nr 875, ogłoszona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, potocznie nazywana „tarczą antykryzysową 3.0”. Jakie m.in. zmiany w przepisach weszły w życie z dniem 16 maja br.

 1. Uchyleniu ulegają przepisy o zawieszeniu biegu terminów, ustanowione w poprzednich ustawach i rozporządzeniach a dotyczące przeciwdziałaniu skutkom pandemii COVID-19. Nowe zasady mówią o tym, że terminy w postępowaniach administracyjnych czy w postępowaniach przed sądami powszechnymi, których bieg uległ wstrzymaniu lub zawieszeniu na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu skutkom pandemii, mają rozpocząć się lub wznowić swój bieg w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 14 maja 2020 roku.

  Na mocy nowych przepisów możliwe też będzie przeprowadzenie w trakcie trwania stanu epidemii a także po upływie roku od jego zniesienia, rozpraw przed sądami powszechnymi i administracyjnymi przy pomocy urządzeń pozwalających na bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku.

 2. Rozszerzeniu ulegnie grupa podmiotów gospodarczych, które będą uprawnione do „świadczenia postojowego”. Teraz z nowych przepisów będą mogli również skorzystać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności przed 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej był to 1 luty 2020 r.).

 3. Ustawa uprawnia do zwolnienia z opłacania składek ZUS osoby samozatrudnione, opłacające własne ubezpieczenie, których przychód był wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., pod warunkiem, że dochód z tej działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek nie był wyższy niż 7.000 zł.

 4. Do 1 czerwca 2020 r. przedłużono termin na złożenie deklaracji o wysokości daniny solidarnościowej. Niebawem w życie ma wejść również Rozporządzenie Ministra Finansów o nienaliczaniu odsetek za zwłokę od wpłaconej po terminie daniny solidarnościowej.

 5. Ustawa wprowadza nową opłatę od audiowizualnych usług medialnych, która uiszczana będzie na rzecz Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Wpłaty będą musiały być dokonywane w okresach kwartalnych, w terminie 30 dni po upływie kwartału.

 6. Nowe przepisy zwiększyły również wysokość kwoty wynagrodzenia za pracę, która będzie wolna od egzekucji komorniczej, jeżeli zostało ono obniżone z powodu epidemii koronawirusa. Dotyczy to również sytuacji, gdy pozostający na utrzymaniu pracownika członek rodziny, również utracił źródło utrzymania z powodu SARS-CoV-2.

             Na stronach sejmowych dostępny jest już rządowy projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19. (Zobacz projekt ustawy - druk  numer 382).

  Co się znajdzie m.in. w tzw. tarczy antykryzysowej 4.0:

 • dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych,
 • ułatwienia w realizacji zamówień publicznych,
 • pakiet osłonowy dla samorządów,
 • przepisy chroniące spółki przed przejęciem przez podmioty spoza strefy UE/EOG,
 • ułatwienia dostępu do wakacji kredytowych,
 • dostosowanie rynku pracy do aktualnych obostrzeń związanych z COVID-19 a dotyczących pracy zdalnej, urlopów bez zgody pracowników czy tez niższych odpraw.

     Jest też dobra wiadomość dla przyszłych małżonków, którzy zamierzają organizować własne wesela. Ministerstwo Zdrowia przygotowuje nowe wytyczne, które wejdą prawdopodobnie w życie 01 czerwca br. i umożliwią przygotowanie ceremonii i uroczystości ślubnej dla 50 osób.

        Tymczasem ku pokrzepieniu serc przyszłych nowożeńców, którzy przez epidemię koronawirusa, zmuszeni są zwlekać z zawarciem sakramentalnego związku, aforyzm naszego wielkiego papieża św. Jana Pawła II „ Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.”

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: