Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Już ponad 75 mld złotych trafiło do przedsiębiorców dzięki Tarczy antykryzysowej.

Tarcza antykryzysowa działa.

Wartość przyznanej pomocy - według stanu na 2 czerwca - wynosi już 75,35 mld zł.

Z tarczy antykryzysowej przyznano już:

 • 1 205 504 mikropożyczek dla przedsiębiorców na łączną kwotę ponad 6 011 839 086 zł (stan na 4.06.2020);
 • na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przyznano 4 750 303 890 zł.                   (stan na 4.06.2020);
 • 1 379 103 świadczeń postojowych dla samozatrudnionych i zleceniobiorców z ZUS na łączną kwotę 2 703 070 824 zł           (stan na 4.06.2020);
 • 2 017 051 888 zł na dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego        (stan na 4.06.2020);
 • zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za okres marzec - maj 2020 r. na kwotę w sumie       7 314 189 768 mln zł (stan na 3.06.2020);
 • 44 553 195 928 zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR (stan na 4.06.2020);
 • zabezpieczenie kredytów BGK o łącznym wolumenie 8 mld zł (stan na 4.06.2020).

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 5 452 085 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań, w tym:

 • 31 682 – dot. dofinansowania do wynagrodzeń w okresie przestoju ekonomicznego, dofinansowania do wynagrodzeń w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy;
 • 1 647 557 – dot. pożyczki dla mikroprzedsiębiorców;
 • 252 367– dot. dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego;
 • 1 344 637 – dot. świadczenia postojowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • 222 269 – dot. świadczenia postojowego dla umów cywilnoprawnych;
 • 65 704 – dot. odroczenia lub rozłożenia składek ZUS bez opłat;
 • 1 882 278 – dot. zwolnienia ze składek do ZUS za marzec - maj 2020 r.

       Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

       Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęto w niej rozwiązania, które są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Źródło informacji: Ministerstwo Rozwoju.