Informujemy, że 31 maja 2024 r. (piątek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 14:00.  Za utrudnienia przepraszamy.

Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

logoty.png

Zakup sfinansowany z projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Gmina Olesno zawarła umowę na powierzenie grantu w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, działania 1.1.: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczącą realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

Wartość dofinansowania: 74 988,18 zł, co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu

W ramach projektu Gmina Olesno ubiegała się o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopów) niezbędnego do wsparcia procesu zdalnego kształcenia. Sprzęt został przekazany do szkół podstawowych podległych Gminie Olesno. Zakupione laptopy będą użyczone uczniom, w tym rodzinom ubogim z minimum trojgiem dzieci i nauczycielom na czas prowadzenia kształcenia na odległość. W momencie, kiedy lekcje wrócą do szkół, sprzęt będzie dalej wykorzystywany podczas lekcji.

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: