Otwarcie granic dla państw Unii Europejskiej.

            Od soboty 13 czerwca 2020 roku po powrocie do kraju nie musimy już odbywać obowiązkowej kwarantanny. Służby obecne na granicach, będą prowadziły wyłącznie kontrole wyrywkowo - dokładnie tak, jak to się odbywało przed pandemią koronawirusa i wprowadzeniem obostrzeń granicznych w Polsce.

            Będzie więc można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Podróżni uzyskali ponownie prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP.

Granice zewnętrzne Unii Europejskiej będą  jednak nadal zamknięte.

             Zniesione zostały ograniczenia na granicach z Niemcami, Czechami, Litwą, Słowacją, także na przejściach lotniczych i morskich. Ograniczenia na przejściach z Litwą zniesione zostały już 12 czerwca od godziny 9.00.

             Przez granicę zewnętrzną - z Rosją, Białorusią i Ukrainą - do Polski będą mogli wjechać obywatele polscy, a także cudzoziemcy, którzy są małżonkami, albo dziećmi obywateli polskich lub pozostają pod ich stałą opieką. Wjazd będzie możliwy również dla cudzoziemców posiadających Kartę Polaka, oraz osób posiadających stopień dyplomatyczny i członków ich rodzin.

             Prawo wjazdu będą także mieli, między innymi, cudzoziemcy mający prawo stałego lub czasowego pobytu na terytorium Polski i cudzoziemcy mający prawo do pracy w Polsce.

            Zniesienie powyższych obostrzeń, to szczególnie bardzo dobra informacja dla branży turystyczno- hotelarskiej, która najbardziej dotkliwie odczuła skutki epidemii koronawirusa. Dlatego też wybierając w pierwszej kolejności na miejsca wypoczynku urokliwe zakątki naszego kraju, przyczynimy się do odbudowy całego sektora ale jednocześnie będziemy mieli możliwość poznania i przeżycia miłych i niezapomnianych wakacji w miejscach, które mamy na wyciągnięcie ręki.  W tym roku na pewno dla wielu z nas potwierdzi się zasada

"Cudze chwalicie - swego nie znacie"

 

 

Zobacz:
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 11 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego zawieszenia lub ograniczenia ruchu granicznego na określonych przejściach granicznych.
- Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 

 

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: