Przy kościele św. Anny powstanie m.in. stacja naprawy rowerów

logo czeskie.jpeg

Fundusz Mikroprojektów PWT INTERREG V-A w Euroregionie Pradziad jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice. 

 

Gmina Olesno otrzymała ponad 127 tys. zł dofinansowania ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska-Polska. Projekt pn. "Doposażenie międzynarodowej transgranicznej trasy rowerowej na terenie Gminy Olesno" przy kościele św. Anny w Oleśnie, obejmuje m.in.:

  • wykonanie przyłącza wodociągowego,
  • wykonanie przyłącza energetycznego,
  • montaż instalacji oświetleniowej wewnątrz wiaty,
  • montaż tablicy informacyjnej,
  • montaż instalacji internetowej oraz monitoringu,
  • montaż stacji naprawy rowerów,
  • montaż stojaka na rowery,
  • montaż słupka z ładowarkami,
  • wykonanie utwardzenia terenu,
  • oznakowanie trasy rowerowej od kościoła św. Anny aż do granicy z gminą Lasowice Wielkie.

Czas na wykonanie zadanie - do końca sierpnia 2021 r.

7.jpeg

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: