Rozwijamy Polskę - czas wielkich inwestycji w Polaków.

           Na dzień 22 czerwca 2020 z Tarczy finansowej PFR i Tarczy antykryzysowej do naszej gospodarki wpłynął strumień pieniędzy o łącznej wartości ponad 100 miliardów złotych.

Wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej..png

To środki, które w obliczu pandemii COVID-19 uratowały tysiące polskich firm i miliony miejsc pracy.

         Od czasu ogłoszenia stanu epidemii w ciągu kilku tygodni przedsiębiorcy złożyli ponad 6 mln wniosków o pożyczki na ochronę miejsc pracy, dofinansowanie z EFS, świadczenia postojowe i ułatwienia w ZUS.

Wsparcie skierowane zostało do każdej z 2477 polskich gmin.

         Program "Rodzina 500+” realizowany jest od 2016 r. W 2019 r. wysokość wypłaconych świadczeń wyniosła ponad 31 mld zł, a w sumie dotychczas wypłacono już ponad 100 mld zł.

Zobacz więcej informacji o programie „Rodzina 500+”

         Program „Dobry Start” realizowany jest od 2018 r. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla każdego z 4,6 miliona uczniów rozpoczynających rok szkolny, bez względu na dochód. Na jego realizację rocznie przeznacza się ponad 1,3 mld zł.

Zobacz więcej informacji o programie „Dobry start 300+”

           Fundusz Dróg Samorządowych to rządowe wsparcie w modernizacji powiatowej i gminnej infrastruktury drogowej. W ramach dwóch naborów FDS znalazło się ponad 4 tys. zadań o wartości ponad 4,5 mld zł.

Zobacz więcej informacji o programie FDS

          Tarcza przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej obejmuje szereg świadczeń, w tym postojowe, dofinansowanie miejsc pracy NGO, dofinansowanie miejsc pracy MŚP, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców oraz postojowe dla samozatrudnionych.

Zobacz więcej informacji tarczy MRPiPS

         Program Polskiego Funduszu Rozwoju, wspiera przedsiębiorstwa które borykają się ze skutkami pandemii koronawirusa dotyczy przerwanych łańcuchów produkcji, utraty płynności finansowej i konieczności ograniczenia działalności. W przypadku firm z sektora MŚP Tarcza finansowa PFR to subwencje, w których ponad połowa środków może zostać umorzona po spełnieniu kilku warunków, przede wszystkim utrzymania miejsc pracy. Dotychczas dla firm z sektora MiŚP wypłacono już blisko 52 mld zł obejmując wsparciem 276 tys. firm zatrudniających ponad 2,7 mln pracowników. Z kolei na wsparcie dla dużych firm przeznaczonych jest 25 mld złotych. Wartości całego programu Tarczy finansowej PFR to 100 mld złotych.

Zobacz więcej informacji o Tarczy PFR

         W ramach pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego, przedsiębiorcy mogą skorzystać z systemów gwarancji kredytowych, wsparcia ze środków krajowych i unijnych oraz systemów dopłat do oprocentowania. Pakiety pomocowe BGK mają wygenerować akcję kredytową w wysokości 100 mld zł.

Zobacz więcej informacji o pomocy BGK dla przedsiębiorców

        W latach 2016-19 w ramach programu Maluch+ utworzono ponad 56 tys. miejsc w żłobkach i instytucjach opieki (w latach 2011-15 było to zaledwie 15 tys.).

Zobacz więcej informacji o programie „Maluch+”

        Najważniejszym punktem programu wsparcia seniorów jest przywrócenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Ponadto od 2015 realizowany jest program wsparcia rozbudowy samorządowej infrastruktury dla seniorów: Klubów „Senior+” i Dziennych Domów „Senior+”.

Zobacz więcej informacji o programie „Senior+”

        Jednorazowe świadczenia pieniężne dla emerytów i rencistów na wypłatę tzw. trzynastej emerytury i renty w 2019 r. przeznaczono blisko 10 mld zł, a świadczenie trafiło do blisko 10 mln emerytów i rencistów. Zaplanowane jest rozszerzenie programu o dodatkowe świadczenie w postaci czternastej emerytury.

Zobacz więcej informacji o programie „Emerytura+”

Opinie ekspertów

         Eksperci z międzynarodowych agencji ratingowych i zagranicznych mediów doceniają szybką reakcję polskiego rządu na zagrożenie COVID-19 oraz zakres i skalę uruchomionej pomocy.

        Ich zdaniem Polska w mniejszym stopniu niż inne kraje ucierpi z powodu pandemii. Ma także szansę szybciej rosnąć po jej pokonaniu.

 

Zobacz Film

 

Źródło informacji: www.rozwijamypolske.pl

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: