Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Centrum Przesiadkowe w Oleśnie oficjalnie otwarte!

W czwartek 25 czerwca 2020 r. Burmistrz Olesna Sylwester Lewicki wraz z zaproszonymi gośćmi – Wiceministrem Obrony Narodowej Marcinem Ociepą, Marszałkiem Województwa Opolskiego Andrzejem Bułą oraz Dyrektorem Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu Tadeuszem Szulcem, dokonali symbolicznego otwarcia Centrum Przesiadkowego w Oleśnie.

Celem inwestycji było ułatwienie sprawnego poruszania się pojazdów komunikacji zbiorowej, w tym zapewnienie dostępu do bezpiecznych przystanków, ograniczanie indywidualnego ruchu samochodowego na rzecz komunikacji publicznej, a tym samym minimalizacja emisji zanieczyszczeń do atmosfery, zmniejszenia hałasu i zatłoczenia w mieście.

Inwestycja realizowana była w ramach projektu pn. Realizacja strategii niskoemisyjnych na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego, jako jedna z trzech. Dwie wcześniejsze - Rozbudowa skrzyżowania ulicy Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 - ulicą Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej oraz Budowa ścieżki rowerowej relacji Grodzisko - Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap do ul. Łukowej w Grodzisku) zakończone były w 2018 roku.  

Projekt miał na celu poprawę jakości środowiska poprzez ograniczenie indywidualnego ruchu samochodowego dzięki zapewnieniu wysokiej jakości autobusowego transportu publicznego oraz infrastruktury ruchu rowerowego i pieszego w gminach powiatu namysłowskiego, kluczborskiego i oleskiego. Wszystkie inwestycje realizowane były w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Budowa centrum przesiadkowego w Oleśnie

Wartość zadania ogółem: 2.058.000,00 zł

Dofinansowanie Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1.749.300,00 zł

Wkład Gminy Olesno: 308.700,00 zł

Wykonawca: "REMOST" Sp. z o. o. Sp. k
Spółka Jawna

 

W ramach inwestycji wykonano:

 1. parking w systemie „park&ride" w rejonie budynku dworca PKP dla ok. 44 pojazdów,  w tym 2 miejsca dla niepełnosprawnych, który umożliwia pozostawienie własnego środka transportu i skorzystanie z komunikacji zbiorowej;
 2. plac do zatrzymania się systemie „kiss&ride" w rejonie dworca PKP - plac, umożliwiający bezpieczne zatrzymanie się i wysadzenie pasażera. Przeznaczony jest dla kierowców odwożących pasażerów, którzy będą chcieli skorzystać
  z publicznej komunikacji zbiorowej;
 3. wypożyczalnię rowerów - aby poznać szczegółowe zasady korzystania
  z wypożyczalni należy wejść na stronę www.oleskirower.pl;
 4. parking dla rowerów w systemie „Bike&Ride" - w bliskim sąsiedztwie wypożyczalni rowerów. Powstała zadaszona wiata ze stojakami na rowery (20 szt.);
 5. plac na poziomie peronu dworca PKP;
 6. infokiosk umożliwiający podróżnym odnalezienie niezbędnych informacji związanych z miastem oraz systemem komunikacyjnym;
 7. zatokę autobusową dla autobusów - w formie równoległych 2 pasów postojowych bezpośrednio przy ul. Sądowej;                     
 8. plac w rejonie zatoki autobusowej wraz z wejściem na peron dworca PKP oraz na plac przy wypożyczalni rowerów;
 9. skwer zieleni pomiędzy torami kolejowymi i ul. Sądową - w celu poprawy estetyki terenu, uporządkowano tereny zielone, w tym tereny wzdłuż ul. Sądowej przy zatoce autobusowej z wykonaniem ścieżki pieszej.

 

Budowa ścieżki rowerowej relacji Grodzisko - Łomnica wzdłuż drogi krajowej nr 11 (I etap do ul. Łukowej w Grodzisku) 

Wartość zadania ogółem 1.695 000,00 zł

Dofinansowanie EFRR 1.440.750,00 zł

 

Rozbudowa skrzyżowania ulicy Wygodzkiej z drogą krajową nr 11 - ulicą Lubliniecką w Grodzisku wraz z budową ścieżki rowerowej 

Wartość zadania ogółem 1.479.677,70 zł 

Dofinansowanie EFRR 1.257.726,05 zł

 

ŁĄCZNA WARTOŚĆ 3 ZADAŃ – 5.232.677,70 zł

Dofinansowanie – 4.290.795,71 zł

Wkład Gminy Olesno – 941.881,99 zł

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: