Już ponad 112 mld zł trafiło do przedsiębiorców dzięki tarczy antykryzysowej

Tarcza antykryzysowa działa. Wartość przyznanej pomocy

- według stanu na 8 lipca - wynosi już 112,60 mld zł.

Wsparcie tarczy antykryzysowej to m.in.:

  1. 20,84 mld zł - zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek do ZUS za okres marzec - maj 2020 r., odroczenia/rozłożenia na raty składek do ZUS, świadczenia postojowe;
  2. 19,41 mld zł  - dofinansowania na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, dofinansowania wynagrodzeń pracowników dla MMŚP z Europejskiego Funduszu Społecznego, mikropożyczki dla przedsiębiorców;

  3. 57,32 mld zł - subwencje z Tarczy Finansowej PFR;

  4. 15,03 mld zł - zabezpieczenie kredytów BGK;

  5. 20,60 mln zł - wsparcie z ARP.

     

Do ZUS i urzędów pracy wpłynęło 6 544 835 wniosków o skorzystanie z oferowanych przez tarczę rozwiązań.

Dane te pokazują, że rozwiązania pomocowe zawarte w tarczy antykryzysowej spotkały się już z bardzo dużym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorstw.

Tarcza koncentruje się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom oraz zachowaniu płynności i ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstw. Przyjęto rozwiązania, które są najbardziej potrzebne dla utrzymania potencjału polskiej gospodarki na tym etapie walki z gospodarczymi konsekwencjami pandemii.

Dofinansowanie miejsc pracy na postojowym lub w obniżonym wymiarze czasu pracy, pozwala firmie zredukować koszty pracy od 60% do nawet 75%, co jest bardziej opłacalne niż ponoszenie kosztów zwolnień pracowników, a w przyszłości szkoleń i rekrutacji.

Ministerstwo Rozwoju jest w ciągłym kontakcie z przedstawicielami branż, oraz organizacjami pracodawców poszczególnych firm. Zgłaszane propozycje uzupełnień i modyfikacji są analizowane i konsultowane. Rząd na bieżąco, elastycznie reaguje na dynamicznie zmieniającą się sytuację.

 

 

Źródło informacji: Ministerstwo Rozwoju

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: