Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Pomoc samorządów dla firm w Tarczy antykryzysowej: Minister Rozwoju wyjaśnia

 

              W związku ze zgłaszanymi przez przedsiębiorców wątpliwościami, Rzecznik MŚP wystąpił do Minister Rozwoju o wydanie objaśnień prawnych w zakresie form pomocy udzielanej przedsiębiorcom przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie przepisów art. 15zzze-15zzzg Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

             Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców otrzymał odpowiedź Minister Rozwoju dotyczącą 23 zagadnień.

            Jak wskazuje Biuro Rzecznika MŚP, wyjaśnienia dotyczą przesłanek udzielania pomocy przez jednostki samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz organy stanowiące samorządu terytorialnego).

            Minister wskazała formy jej udzielania, odniosła się do elementów wniosków, okoliczności i dokumentów jakie mają być przedstawiane przez przedsiębiorców oraz kwestii procedury odwoławczej. Minister wyjaśniła także na czym polega odstąpienie od dochodzenia od należności cywilnoprawnych oraz co należy rozumieć przez pogorszenie płynności finansowej.

Pełną treść wyjaśnień załączamy poniżej. Dokument podpisał Robert Nowicki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju.

PDFWyjaśnienia Prawne Ministra Rozwoju - ulgi..pdf (197,62KB)
 

 

Źródło informacji: Serwis Samorządowy PAP

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: