Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Urząd Stanu Cywilnego pełni dyżur w godzinach od 7:30 do 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Sejm uchwalił Tarczę antykryzysową dla branżt turystycznej. Data publikacji: 28.08.2020 r.

           Na posiedzeniu w dniu 14 sierpnia 2020 roku Sejm uchwalił  tzw. Tarczę antykryzysową dla branży turystycznej.

          Nowe przepisy zapewnią niektórym przedsiębiorcom turystycznym możliwość skorzystania ze zwolnienia ze składek ZUS w okresie od czerwca do sierpnia oraz ze świadczenia postojowego. Pakiet wsparcia dla przedsiębiorców turystycznych ma kosztować budżet ponad 850 milionów złotych.

Kto skorzysta z pomocy?

         Nowe  zwolnienie z ZUS będzie przysługiwało firmom z branż najbardziej dotkniętych epidemią koronawirusa i których przeważająca działalność ma określone kody PKD:

 • 49.39.Z (transport lądowy)
 • 55.10.Z (hotele i podobne obiekty zakwaterowania)
 • 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn i urządzeń)
 • 79.11.A (agenci turystyczni)
 • 79.90.A (piloci i przewodnicy)
 • 82.30.Z (organizacja wystaw, targów i kongresów)
 • 90.01.Z (artyści występujący na wydarzeniach)
 • 90.02.Z (działalność wspomagająca organizację wydarzeń)
 • 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub innych miejscach o zamkniętej przestrzeni)
 • 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana)
 • 93.29.Z (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna)

        Z kolei o świadczenie postojowe po raz kolejny będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy, których przeważająca działalność jest określona kodem 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z.

Nowe warunki skorzystania ze zwolnienia z ZUS

        Aby przedsiębiorcy mogli skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS za czerwiec, lipiec oraz sierpień 2020 roku  obejmujące składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych  muszą spełnić poniższe nowe warunki zwolnienia:  

Są nimi:

 1. przedsiębiorca turystyczny będzie musiał być zgłoszony jako płatnik składek od dnia 31 maja 2020 roku,
 2. przychód z działalności przedsiębiorcy turystycznego uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania  tych składek, będzie musiał być niższy co najmniej o 80% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r.

         W przypadku zakwalifikowania się do zwolnienia, wszystkie uiszczone już  należności z tytułu składek za okres czerwiec – sierpień, które zostały już opłacone, będą podlegały zwrotowi.

Termin złożenia wniosku o zwolnienie ze składek ZUS tylko do 30 listopada 2020 roku.

         Zgodnie z projektowanymi przepisami, wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek, za okres od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r. płatnik składek zobowiązany będzie  przekazać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie później niż do dnia 30 listopada 2020 r."

Dla kogo kolejne świadczenie postojowe?

         Świadczenie postojowe będzie przysługiwało również w sytuacji, jeżeli na dzień złożenia wniosku:

 1. osoba prowadząca działalność gospodarczą, zawiesiła prowadzenie działalności  po dniu 31  sierpnia 2019 roku,
 2. działalność gospodarcza ma charakter sezonowy i w roku 2019 była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy.

        Dodatkowe świadczenie postojowe wynosić ma 2 080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) albo 1 300 zł (50% minimalnego wynagrodzenia gdy przedsiębiorca rozlicza się na karcie podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT). 

Tutaj zobacz treść Ustawy

 

PDFUstawa z dnia 14 sierpnia 2020 roku - Tarcza antykryzysowa dla branży turystycznej..pdf (172,04KB)
 

Źródło informacji:Sejm.gov.pl
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: