Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Borkach Wielkich

Klasztor Zakonu Braci Mniejszych  Borki Wielkie w partnerstwie z Gminą Olesno będą realizować projekt pt.: „Modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w Borkach Wielkich” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie  podejmowania działalności gospodarczej objętego PROW na lata  2014 – 2020.

Realizacja projektu odbędzie się w latach 2020-2021 na terenie Parku Wiejskiego w Borkach Wielkich

Celem projektu jest: Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych – w wyniku realizacji projektu zostanie utworzona infrastruktura rekreacyjna: ścieżki piesze z ławkami i stojakami na rowery oraz rewitalizacja zieleni w parku wiejskim dostosowana do potrzeb mieszkańców.

W ramach projektu zostanie wykonany następujący zakres prac:

  1. Demontaż istniejącego ogrodzenia wykonanego z siatki metalowej i słupków oraz istniejącego utwardzenia
  2. Demontaż 3 szt. latarni
  3. Usuniecie suchych i dzikich zarośli, krzewów
  4. Wykonanie nowej nawierzchni mineralnej na ścieżkach pieszych
  5. Montaż 3 szt. lamp typu LED
  6. Montaż 4 szt. ławek parkowych
  7. Montaż tablicy informacyjnej
  8. Montaż stojaka na rowery
  9. Wykonanie nasadzeń
  10. Wykonanie ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniami roślinności typu: turzyca dwupienna, kruszyna pospolita, lilia złoto głów, sasanka wiosenna. Sasanka otwarta, macierzanka zwyczajna, miodownik melisowaty, dąbrówka rozłogowa, naparstnica purpurowa, mieczyk dachówkowaty, długosz królewski, Gożdzik pyszny, lawenda, kosaciec syberyjski, mięta wodna, mozga trzcinowata, sadziec konopiasty

Wartość projektu: 141 410,00 zł

Wartość dofinansowania UE 100 % - 141 410,00 zł

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: