Narodowe Czytanie "Balladyny" w Oleśnie

Rokrocznie, od 2012 roku, w pierwszą sobotę września w całej Polsce pod patronatem Pary Prezydenckiej odbywa się Narodowe Czytanie. Akcja publicznego czytania największych dzieł należących do kanonu literatury polskiej, która została nazwana „narodowym”, aby podkreślić jego powszechny charakter. Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, a także zwrócenie uwagi na potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości.

O55A0008.jpeg

W tym roku wybrano Balladynę Juliusza Słowackiego, wybitne dzieło polskiego romantyzmu, ukończone w grudniu 1834 roku, a wydane pięć lat później w Paryżu.

W swym dramacie poeta połączył realizm i fantastykę, skoncentrował się na  postawach i czynach bohaterów oraz na temacie władzy: zarówno o dążeniach do niej, jak i o sposobie jej sprawowania. W tej osadzonej na tle baśniowych dziejów Polski dużą rolę odgrywają duchy: nimfa wodna Goplana oraz jej poddani Skierka i Chochlik.  To one wskazują chatę wdowy Kirkorowi, to one podsuwają pomysł rywalizacji, której stawką jest małżeństwo z Kirkorem oraz śmierć jednej z sióstr.

Sztuka wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo i rzeźbę, a  jej liczne inscenizacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem.

Na oleskim Rynku 5 września także można było wysłuchać Balladyny przeczytanej przez oleskich lektorów. Czytanie rozpoczął Listem dedykacyjnym zastępca Burmistrza Olesna Jerzy Chęciński. Później poszczególne role czytali:

 • KIRKOR, pan zamku  dr Korneliusz Wiatr, Dyrektor Młodzieżowego Studium Muzyki Rozrywkowej;
 • MATKA - wdowa Ewa Żak, koordynatorka kampanii CPCD, lektorka bibliotecznych Spotkań z żywym słowem;
 • BALLADYNA  Katarzyna Sztuka-Rzepka,  nauczycielka Publicznej Szkoły Podstawowej w Wojciechowie;
 • ALINA  Aleksandra Płaszewska, instruktor kulturalny Miejskiego Domu Kultury w Oleśnie;
 • FILON   Karina Leniec, bibliotekarka;                                  
 • GRABIEC Janusz Wojczyszyn, Sekretarz Gminy Olesno;
 • FON KOSTRYN, naczelnik straży w zamku Kirkora Michał Drab, oleśnianin, autor książki grozy pt. Pomiędzy – 10 mrocznych opowiadań;
 • KANCLERZ Danuta Gmur, oleska poetka, Zasłużona dla Ziemi Oleskiej, lektorka Spotkań z żywym słowem;
 • POSEŁ ZE STOLICY GNEZNA, SZLACHCIC, LEKARZ KORONNY Hubert Imiołczyk, kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Oleśnie;
 • ŻOŁNIERZ I GONIEC Justyna Głomb, bibliotekarka;                    
 • GOPLANA, nimfa, królowa Gopła Olimpia Zielińska, kierownik Filii Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Lublińcu;
 • CHOCHLIK druhna Laura Kainka, uczennica Zespołu Szkół w Oleśnie;
 • SKIERKA Małgorzata Żak, mieszkanka Olesna, pracownica Ośrodka Opieki społecznej w Oleśnie.

Dodatkowo można było zobaczyć wystawę związaną z Balladyną.

Dziękujemy wszystkim lektorom za brawurowe przeczytanie, a wszystkim słuchającym za miłe przyjęcie.

Już dziś zapraszamy na 10. edycję Narodowego Czytania w pierwszą sobotę września 2021 roku, kiedy to wspólnie przeczytamy Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej.

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: