W dolince nad Stobrawą powstało miejsce do biwakowania

Zakończył się pierwszy etap budowy wiaty rekreacyjnej na terenie dolinki nad Stobrawą na osiedlu  Walce. W najbliższym czasie zamontowane zostaną tablice edukacyjne na postawionych już drewnianych konstrukcjach.

IMG_20200907_093409.jpeg

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Ochrona ekosystemów wodnych w województwie opolskim”, na który nasza gmina otrzymała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 85 % kosztów realizacji zadania.

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest skanalizowanie ruchu turystycznego i rekreacyjnego wokół zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Pradolina i źródliska rzeki Stobrawa". Wspomnieć należy, że Zespół obejmuje ochroną górny bieg Stobrawy, na odcinku od źródeł do mostu drogowego w Oleśnie, w której to części dolina Stobrawy wyróżnia się na tle otaczającego ją rolniczego krajobrazu.

W kontraście do wielkopowierzchniowych pól ornych, odznacza się bogactwem i naturalnością siedlisk. Piękno krajobrazu spowodowało, że mieszkańcy Olesna, a w szczególności osiedla Walce, ale także przyjeżdżający turyści, upodobali sobie to miejsce jako teren biwaków, ognisk itp.

Jednak to powodowało, że obszar chroniony narażony był na różne zagrożenia, w tym pożarowe, czy też uszkodzenia gatunków roślin i rozjeżdżanie terenu pojazdami. O tych zagrożeniach od lat informowali przyrodnicy, zaniepokojeni stanem ochrony tego obszaru, m.in. autorzy opracowania pn. ,,Inwentaryzacja przyrodnicza doliny Stobrawy. Skrining selektywny - gatunki rzadkie i nieliczne, siedliska chronione, najcenniejsze fragmenty doliny oraz fragmenty doliny wymagające renaturyzacji", którzy identyfikowali dla tego odcinka rzeki liczne zagrożenia, przede wszystkim wandalizm („widoczne są liczne ślady po ogniskach, zabawach paramilitarnych (okopy z worków z piaskiem, ślady rzucania siekierą, itp.) oraz wyrzucane nielegalnie śmieci").

Gmina Olesno zdecydowała więc o rozwiązaniu problemu poprzez udostępnienie miejsca w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru chronionego i stworzenie warunków do bezpiecznego biwakowania, które z jednej strony pozwolą cieszyć się bogactwem przyrody, a z drugiej, nie będą zagrażać temu obszarowi. Pomysł ten poparty został przez dużą część mieszkańców Olesna, którzy w ankiecie przeprowadzonej przez  Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, wyrazili zdecydowaną potrzebę powstania takiego miejsca. Inicjatywa znalazła zrozumienie u ekspertów oceniających projekt Gminy Olesno i uzyskała wnioskowane dofinansowanie.

Powstała wiata jest miejscem z którego bezpłatnie korzystać mogą mieszkańcy i turyści. Teren w najbliższej przyszłości zostanie objęty nadzorem Gminy Olesno, która zapewni regularne sprzątanie oraz dostęp do przenośnej toalety – jednak stan tego miejsca w dużej mierze zależy od osób z niego korzystających. Pamiętajmy, że nawet częste sprzątanie nie pomoże, jeżeli śmieci będą wyrzucane poza kosze. Jako mieszkańcy gminy czujmy się odpowiedzialni za to w jakim stanie pozostawiamy po sobie miejsca, które mają służyć naszej rekreacji i są wizytówką gminy i jej mieszkańców.

IMG_20200907_093432.jpeg
IMG_20200907_093437.jpeg
 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: