Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Gminna debata oświatowa

14 września 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Oleśnie odbyła się gminna debata oświatowa, poświęcona badaniu oczekiwań środowiska lokalnego wobec szkół w naszej gminie oraz kierunków jej rozwoju. Debata była jednym z elementów projektu „VULCAN kompetencji w OPOLSKICH samorządach” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty. Debatę prowadzili Janusz Wojczyszyn – Sekretarz Gminy Olesno oraz Dorota Tomaszewicz – ekspert z ramienia firmy VULCAN. W debacie z ramienia organu prowadzącego uczestniczyli również Pan Jerzy Chęciński – Zastępca Burmistrza Olesna oraz Pan Henryk Kucharczyk – Przewodniczący Rady Miejskiej w Oleśnie. Do uczestnictwa w debacie zaproszono Dyrektorów szkół wraz z przedstawicielami uczniów, rodziców i nauczycieli.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji przedstawicieli  JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy. Debata przeprowadzona została metodą World Café służącą wymianie informacji oraz pomysłów przez uczestników podzielonych na grupy przypisane do osobnych stolików. Zespołowej analizie poddane zostały tematy dotyczące wypracowaniu i wdrożeniu strategicznych rozwiązań planu rozwoju oświaty ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowych działań ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów tj.:

  1. kompetencji w zakresie czytania i pisania,
  2. kompetencji językowych,
  3. kompetencji matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,
  4. kompetencji cyfrowych,
  5. kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się,
  6. kompetencji obywatelskich,
  7. kompetencji w zakresie przedsiębiorczości,
  8. kompetencji w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

Podczas debaty wybrzmiały pozytywne inicjatywy, wskazywano kierunki rozwoju, zamierzenia oraz oczekiwania.

Głos uczniów, rodziców i nauczycieli pozwoli wspólnie podjąć dalsze działania na rzecz rozwoju oświaty w Gminie Olesno. Dziękujemy za przybycie i aktywne włączenie się w debatę. Wnioski z debaty oświatowej zostaną wykorzystane w planowaniu konkretnych działań w zakresie kierunków jej rozwoju.

logoEU.jpeg

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: