Informujemy, że 2 maja 2024 r. (czwartek) Urząd Miejski w Oleśnie będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy Olesno

projekt Ewelina.jpeg

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

Kraina wiedzy w przedszkolach Gminy Olesno”

Projekt dotyczy realizacji zajęć dodatkowych dla 540 dzieci (282 ch., 258 dz.) z terenu Gminy Olesno z 11 OWP, w oparciu o diagnozy z wszystkich placówek. Jest to 8 OWP na terenach wiejskich w: Bodzanowicach, Borkach Małych, Borkach Wielkich, Łowoszowie, Sowczycach, Wachowie, Wojciechowie, Wysokiej oraz 3 placówki w mieście Olesno: PP nr 3 z Oddz. Integracyjnym, PP nr 4 i dwóch oddziałów przedszkolnych przy PSP nr 3 w Oleśnie. Projekt będzie kontynuacją dwóch realizowanych wniosków dofinansowanych z 9.1.3 RPO WO 2014-2020, które spotkały się  z pełną akceptacją ze strony nauczycieli, rodziców i dzieci. Celem główny jest wyrównanie standardów jakości edukacji przedszkolnej dzięki zajęciom dodatkowym, które podniosą kompetencje kluczowe oraz wyrównają szanse edukacyjne dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych braków, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Rozwój kompetencji kluczowych odbywać się będzie w ramach zajęć:

- matematyki na wesoło z nauką kodowania,

- spotkań ze sztuką,

- gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami gimnastyki korekcyjnej i tańca,

- muzykoterapii,

- zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym dzieci 3-4 letnich, m.in. ze stwierdzoną niepełnosprawnością – zajęcia z logopedii,

- zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym dzieci 3-4 letnich, m.in. ze stwierdzoną niepełnosprawnością – zajęcia korekcyjno- kompensacyjne,

- zajęcia dla dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, w tym dzieci 3-4 letnich, m.in. ze stwierdzoną niepełnosprawnością – zajęcia rewalidacyjne,

- kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli.

Projekt zakłada również wydłużenie czasu pracy przedszkoli, średnio o 2 godz. dziennie oraz zakup niezbędnego wyposażenia. W projekcie zrealizowanych zostanie łącznie 5 143 h.

Całkowita wartość projektu : 559 643,75 zł

Wartość dofinansowania :  425 465,00 zł

 

 

 

 

×

Wyszukaj w serwisie

Najczęściej wyszukiwane frazy: